16. veebruar 1997 kell 22:00

Eelnõu ei piira offshore-firmade kasutamist

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu piirab laialt levinud arvamuse kohaselt offshore- ehk maksuvabade firmade kasutamist Eestis. Tegelikkuses ei oma see offshore-firmade kasutajatele erilist mõju.

Eelnõu offshore-äriühinguid puudutavate punktide hulka kuuluvad sh teenuste maksustamine 15 protsendiga, püsiva tegevuskoha mõiste ning seotud isikute maksustamise põhimõte. Üheks olulisemaks eelnõu sätteks on TMS § 26 täiendamine. Selle kohaselt kehtestatakse 15% tulumaksu kinnipidamise nõue maksuvabades või madala maksumääraga riikides registreeritud isikutele tehtud väljamaksetelt nende osutatud teenuste eest.

Ettevõtja võib luua firma riigis, mis näiteks poliitilistel põhjustel ei kuulu valitsuse kehtestavasse nn «musta nimekirja». Kõik maailma riigid pakuvad üht või teist laadi maksuoptimeerimisinstrumente, sh tulu ümbersuunamine nullmaksumääraga riiki. Ettevõtja võib ka kasutada esindusaadresse ja/või juhtimiskeskust «valge nimekirja» riikides, arved saadetakse sealt, lepingud sõlmitakse seal jne. Eelnõus sätestatud 15% maksu kinnipidamine on teatud määral kõigi ettevõtjate jaoks problemaatiline. Kui teoorias peaks toimima kinni peetud maksu osas mitteresidendi krediteerimine tema koduriigis, siis tegelikult on väga raske välismaalt teenust ostes välispartnerile selgitada, et te esitasite meile küll arve kokkulepitud summa peale, ent me maksame teile 15% vähem ja ajage oma asjad kohaliku maksuametiga ise korda.

Kauba importi ja eksporti käsitleb eelnõu vaid seotud isikute maksustamise põhimõtte kaudu: «Kui omavahel seotud residendi ja mitteresidendi vahel tehtava tehingu väärtus on erinev mitteseotud isikute vahel tehtavatest sarnastest tehingutest, võib maksuhaldur tulumaksu määramisel kasutada tehingute väärtusi, mida rakendavad sarnastes tingimustes mitteseotud isikud.» Selle parandusettepaneku rakendamine tooks ilmselt kaasa keerukaid ja maksuameti jaoks võib-olla kaotusega lõppevaid kohtuvaidlusi.

Eelnõust olulisem on offshore-firma omanikul jälgida TMSi praegu sätestatut. Eriti litsentsitasude mõistet, mille lai definitsioon annab maksuametile võimaluse viia mitmed teenuste liigid litsentsitasude ehk 15% tulumaksu kinnipidamise nõude alla. Ettevõtjal on tähtis kõik tellitavad teenused ka selgelt teenustena eristada. Kokkuvõtvalt võib märkida, et eelnõu ei vähenda offshore-firmade kasutamist. Kui eelnõu oleks efektiivsem, häiriks ta pigem väikefirmade tegevust, kellel maksude planeerimise investeering oleks suhteliselt kulukam kui suurfirmadel.

Hetkel kuum