19. veebruar 1997 kell 22:00

Repliigi sisu ei vasta sugugi tegelikkusele

Äripäeva 14. veebruari numbris ilmus repliik «Eesti Post ja salaodekolonn». Selle repliigi sisu ei vasta kaugeltki tegelikkusele.

1996. aasta jaanuarist jõustusid uued käibemaksuga maksustamise eeskirjad, mis muutsid ka Eesti Posti rahvusvaheliste postisaadetiste tollivormistuse korda.

Sellest tingituna pidas Eesti Post otstarbekaks taotleda endale tollimaakleri staatust.

Staatuse saamine vajas eelnevalt töötajate väljaõpet ja atesteerimist. Väljaõppe ja atesteerimise tegid riigi tolliameti töötajad ning riigi tolliametilt saadud teadmisi on ettevõttes rakendatud väljuvate ja saabuvate postisaadetiste deklareerimise puhul senini.

Kehtiva korra ja praktika kohaselt vormistati tollis ka saabunud Yves Rocheri postimüügi saadetised. Deklareerimine toimus firma Yves Rocheri poolt kaubaarves näidatud toote hindadest lähtuvalt.

Maakleri tasu sõltub vahetult tollis vormistatud kaubapartii avaldatud väärtusest. Seega ei ole ega olnud ka sellel juhtumil Eesti Postil huvitatust deklareerida kaupa jaehinnast madalama väärtusega.

Yves Rocher on tunnistanud oma töötaja eksimust kaubaarve koostamisel ja hüvitab tekitatud kahju Eesti Postile.

Ühtlasi on väga kahju, et info edastanud tollitöötajad ei informeerinud juhtumit põhjalikumalt, teades seda hästi.

Yves Rocher on maailmakuulus kosmeetikafirma. Tema tegevusest annab tunnistust ainuüksi fakt, et tal on eri riikides 23 tegutsevat tütarfirmat, kes realiseerivad Yves Rocheri tooteid kokku 26 riigis.

Teie ajalehe repliigis märgitud «salaodekolonnist» on asi väga kaugel ning on kahju, et teie ajalehest tõest äriinfot ootav lugeja leiab sealt ridu, mis ei oleks kohased sellisele soliidsele väljaandele, nagu seda on Äripäev.

Ülaltoodud juhtumi õigsusele peab hinnangu andma ja otsuse tegema sõltumatu arbiter.

Hetkel kuum