25. veebruar 1997 kell 22:00

Tallinna linnakohus saatis Kadariku pankrotti

Kadariku pankrot kuulutati välja aktsiaseltside SI Kaubabaas ja Deimonis ning Tallinna kesklinna valitsuse avalduste põhjal. Kokku on Kadarikul ligi tuhat võlausaldajat, kellele firma oli raamatupidamise andmetel aasta lõpuks võlgu 34 miljonit krooni.

Jaanuaris kustutas Kadarik osaliselt oma võla Ühispangale ja Viru hotellile, müües oma Viru hotellis paikneva vara 3,2 miljoni krooni eest ASile Argande. Viimase firma omanikud on aga teadmata. Pole välistatud, et pankrotimenetluse käigus esitatakse taotlus teiste võlausaldajate huve kahjustanud tehingu tühistamiseks.

Kuu aega tagasi ostis Kadariku aktsiad ühe krooni eest AS Lodestar, mille taga on senised Kadariku tegevjuhid Pentti Nokelin, Auri Hakomaa ja Mati Talu. Samal päeval müüdi aktsiad edasi sama hinnaga OÜ-le Resenter, mille moodustavad Kadariku viis suurt võlausaldajat, hulgifirmad Valior Hulgi, Rota Grupp, Tenedos, ETK Hulgi ja Estover Kaubandus.

Pankrotimenetluse algatanud firmade meelest võib aktsiate müügi taga olla soov iga hinna eest säilitada Tallinna kaubahalli rendileping, mis kehtib kuni 2008. aastani. 1993. aastal sõlmitud rendilepingus on fikseeritud, et rendileping katkeb, kui rendile võtja pankrotistub. Kaubahalli kokkulepitud renditasu on 412 000 krooni kuus, kusjuures ettevõtte rendivõlg oli kesklinna valitsuse andmetel 31. jaanuari seisuga üle 1,2 miljoni krooni.

Kesklinna valitsust kohtus esindanud vandeadvokaat Aivar Pilv ei osanud veel eile öelda, millise otsuse kesklinna valitsus kaubahalli edasirentimise kohta teeb.

Kadariku ajutise pankrotihalduri Ingrid Proosi kohtule esitatud aruandes märgitakse, et Kadariku raamatupidamine ei vastanud seaduse nõuetele.

Jaanuaris teatas Kadariku raamatupidamist kontrollinud audiitor Mati Nõmmiste firma juhatusele, et ettevõtte bilansile pole võimalik hinnangut anda, kuna firma bilanssi pole koostatud.

Vastuoluliseks tuleb Proosi sõnul pidada ka kaubahalli, Järveotsa kaupluse ja Puuviljakeskuse võlgnevust ASile Kadarik, kuna need kauplused olid Kadariku halduses.

Ajutise halduri aruandest selgub, et Kadariku aktsiad olid panditud Ühispangale, mille põhjal võib järeldada, et jaanuaris toimunud omanike vahetus tehti Ühispanga teadmisel ja heakskiidul.

Kadariku võlausaldajate esimene koosolek on kavandatud 21. märtsiks.

Hetkel kuum