2. märts 1997 kell 22:00

Tuludeklaratsioonist

Vastavalt tulumaksuseadusele pea-vad üksikisikud ka tänavu maksuametile 31. märtsiks tuludeklaratsiooni esitama. Eelmise aasta maksustatavast tulust saab maksumaksja maha arvata eluaseme soetamiseks võetud laenu intressid. Laen peab olema krediidiasutuses vormistatud. Tulust ei saa maha arvata korteri remontimiseks võetud laenu intresse, küll aga poolelioleva ehitise lõpetamiseks võetud laenu intresse, kui inimene elab ise juba lõpetatavas majas. Korteri või maja müügist saadud tulu maksustatakse siis, kui see on edasi müüdud vähem kui kahe aasta jooksul. Koolituskulusid võib maha arvata enda ja iga oma ülalpeetava kohta 6000 kr, kuid mitte rohkem kui aasta tulu kokku. Aluseks on koolitajalt saadud originaalõiend ja maksmist tõendav dokument (vt ka 25. nov ÄP).

Deklaratsiooni ei pea esitama need, kes on aasta jooksul saanud tulu ühelt tööandjalt või kelle maksustatav tulu ei ületa 6000 kr. Abikaasad võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni -- ka siis, kui abielu sõlmiti 1996. aastal.

Hetkel kuum