3. märts 1997 kell 22:00

Aasia tiigrid investeerivad Euroopasse

Kui aastani 1991 investeerisid Aasia riigid Euroopasse keskmiselt 100 miljonit dollarit, siis pärast 1994. aastat on see tõusnud 900 miljonini. Seni moodustab Aasia raha Euroopa Liidu välisinvesteeringutest küll ainult viis protsenti, kuid nende osakaal suureneb kiiresti, kirjutatakse ÜRO kauban- dus- ja arengukonverentsi (UNCTAD) ettekandes.

UNCTAD on seisukohal, et Euroopa Liit peaks looma investeeringute tulekule soodsamad tingimused ning eri riikidel tuleks oma investeerimisreegleid ühtlustada.

Aasia investeeringute kasvu põhjust näeb UNCTAD selles, et Aasia riigid on liberaliseerinud välismaale investeerimist ning osa valitsusi on asunud neid otseselt toetama. Umbes 40% Aasia uute tööstusriikide investeeringutest on läinud Suurbritanniasse, 30% Saksamaale ja 20% Hollandisse. Kuid huvi tuntakse ka Ida-Euroopa riikide vastu, mis tavaliselt on hüppelauaks Euroopa Liitu. Näiteks võib tuua Korea, kes on asunud autosid tootma Rumeenias, Poolas ja T?ehhis.

Aasia maid huvitab Euroopas nii tootmine kui ka teenindus. Tootmisvaldkondadest pakuvad enam huvi elektroonika-, tekstiili-, rõiva- ja jalatsitööstus. Teeninduses investeerivad asiaadid põhiliselt kaubandusse, finantsasutustesse, hotellidesse ja telekommunikatsiooni.

UNCTAD prognoosib, et lähiajal suurendab kõige rohkem välisinvesteeringuid Korea, mille tehnoloogiline tase on märgatavalt tõusnud. Arvatakse, et tema eesmärk on pääseda Euroopa kaudu ülemaailmsele kaubandusturule. Väiksematest riikidest peaksid välisinvesteeringuid suurendama Singapur ja Hongkong. Suurriigid Hiina ja India seevastu peaksid lähiaastatel suunama oma investeeringud veel põhiliselt arengumaadesse.

UNCTAD on seisukohal, et Aasia riigid peaksid Euroopa jaoks välja töötama ühise investeerimisprogrammi, nagu Euroopa Liidul on olemas Aasia investeerimisprogramm.

Aasia riikidest suurim investeerija Euroopa Liitu on Hongkong 1,3 miljardi USA dollariga. Kõige aktiivsem tootmisse raha paigutaja on aga Korea. KL

Hetkel kuum