3. märts 1997 kell 22:00

Muudeti teenuste ekspordi loetelu

Rahandusministeerium on muutnud 1996. aasta 26. septembrist pärinevat käibemaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamise määrust. Teiste alalõikude seas on muudetud ka teenuste ekspordiks loetavate riikidevahelise kauba- või reisijateveoga seotud teenuste sõnastust.

Kehtetuks tunnistati teenuste ekspordi loetelus punkti 3 alapunkt 5, mille järgi nimetati teenuste ekspordiks ka Eestis registreeritud vedaja või ekspedeerija teenuste osutamist välisriigi ekspedeerijale ning Eestis registreeritud vedaja teenust Eestis registreeritud ekspedeerijale. ÄP

Ülejäänud kümme alapunkti teenuste ekspordi loetelus jäid muutumatuks.

Hetkel kuum