3. märts 1997 kell 22:00

Roche tõotas suurinvesteeringuid

Sakala keskuse direktor Tiit Koldits ütles, et eelmisel nädalal Eestis viibinud inglise ärimees David Roche tõotas 45 miljoni dollarini ulatuvaid investeeringuid, juhul kui maaküsimus positiivselt laheneb. Roche oli apelleerinud Inglismaalt ja Rootsist saadavatele krediitidele, mis olevat lubatud eraldada juhul, kui maa on Sakala keskuse ja Roche & Co ühisfirma, 1995. aasta lõpus asutatud ASi Plaza Hotel Ltd nimele kinnistusse kantud.

Kesklinna halduskogu linnaplaneerimis- ja maakomisjoni esimees Hardo Aasmäe avastas paar kuud tagasi ootamatult, et Jaak Tamm oli eelmise aasta septembris alla kirjutanud korraldusele, millega määrati kindlaks Sakala keskuse teenindamiseks vajalik maa, mis hõlmab ka kavandatava hotelli aluse territooriumi.

Aasmäe sõnul on Tamme korraldus ebaseaduslik, kuna sellele pidanuks eelnema kesklinna halduskogu nõusolek, mida aga seni pole antud.

Halduskogu esimees Tiina Mägi ütles, et reedel tehakse Sakala keskuse maa kohta lõplik otsus, mis saadetakse seejärel Tallinna volikogule. Tiina Mägi juhtis tähelepanu asjaolule, et Tallinna põhimääruse kohaselt ei oma halduskogu otsus juriidilist jõudu.

Läinud nädalal kinnitas majandusminister Jaak Leimann ASi Sakala Keskus põhikirja ning nimetas ka nõukogu koosseisu. Pärast aktsiaseltsi kandmist äriregistrisse saab Sakala keskus õiguse taotleda nn teenindusmaa kandmist kinnistusse. Enam kui hektarise maa-ala hinnaks on pakutud 35--50 miljonit krooni.

Kolditsi sõnul Sakala keskusel seda raha ei ole, ehkki 50% summast võib maksta EVPdes. Roche'i äriidee sellel rajanebki, et Sakala keskusele laenates ise maa omanikuks muutuda. Roche'i Eestisse toojaks on endine Eesti suursaadik Londonis siseminister Riivo Sinijärv, kes usaldusväärseil andmeil on Roche'i ideed agaralt propageerinud ka majandusminister Jaak Leimannile.

Hetkel kuum