3. märts 1997 kell 22:00

Soovitused transpordifirmale kaubaveo tellimuse täitmisel

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsioon (ERAA) on välja töötanud soovitusi ja nõuandeid transpordifirmade juhtidele ja autojuhtidele. Alljärgnevalt ERAA soovitavad abinõud kaubaveo tellimuse ohutuks täitmiseks.

- Pärast kaubaveo tellimuse saamist tuleb täpsustada veetava kauba iseloom ja hind. Kui kaup on kallis ja kurjategijate jaoks ligitõmbav (elektroonika, tarbekaubad, toiduained), tuleb kirjalikus vormis (teleks, faks) paluda saatjalt/tellijalt kirjalikud instruktsioonid järgmiste üksikasjade kohta:

-- kauba sihtkoht ja tollivormistuse koht, võimaluse korral ka kaubasaaja passiandmed või muud identifitseerimisviisid (volitus, parool vms).

-- tollilao registreerimisnumber (võimaluse korral kontrollige selle järgi lao olemasolu ja asukoha vastavust dokumentides märgitud aadressile).

- Veenduge eelnevalt parklate olemasolus sõidumarsruudil ja sihtkohas.

- Küsige kirjalikult järele, kas kauba saatja ei vaja kallihinnalisele kaubale relvastatud kaitset (tema kulul).

- Nõudke autojuhilt telefoniühendust kohe pärast mahalaadimist. Teatage mahalaadimisest kohe (faksi teel) kauba saajale ja saatjale (märkides ära mahalaadimise koha ja aja). Paluge kauba saajalt kohe kirjalikku kinnitust kauba kättesaamise kohta.

- Nõudke autojuhilt kõigi teiepoolsete juhendite ja instruktsioonide täitmist (koos materiaalse vastutusega nende täitmise eest).

Hetkel kuum