3. märts 1997 kell 22:00

Veolepingutest ja firmast Skaneksped

Vastukaja 25. veebruari Äripäeva artiklile «Veoleping ei kaitse tellijat ootamatuste eest».

Skaneksped pole ekspedeerija ega vedajafirma. Skaneksped on sõltumatu rahvusvaheline autotranspordi konsultatsioonifirma, kes tellija huvides leiab hetke soodsaima ja usaldusväärse veolahendi või logistilise koondpaketi heatasemeliste ja vastutusvõimeliste veofirmade seast (reeglina omavad TIR-vihikut) ning vormistab sellekohase korrektse veolepingu tellija ja vedaja vahel.

Konstantse teenustasu hüvitab Skanekspedile vedajafirma. Piltlikult öeldes on tegemist veobörsi maakleriga. Probleemsituatsioonide puhul tagame tasuta professionaalse konsultatsiooni. Tellija ja vedaja vahelise veo tingimused fikseeritakse saatelehel mõlema osapoole allakirjutamisega. Enamasti kasutatav CMR-vorm on üldlevinud ja piisavalt reglementeeritud.

Sellisel juhul peab veotellimus või -leping ka määratlema CMRi kui veotingimused (mitte segi ajada CMRi kui konventsioonil baseeruva veotingimuste kogumikuga ja CMRi kui saatelehega). Ekspedeerijad võivad kasutada ka enda valitud veotingimusi, kuid loomulikult peab see olema tellijaga kooskõlastatud ja soovitavalt dokumentaalselt vormistatud.

Vähestel juhtudel reguleerib tellija ja vedaja vahelist äri suuline kokkulepe. Veod toimivad, sest mõlemad osapooled soovivad harjumuspärast koostööd jätkata. Puuduseks on aga see, et soovides tööd ühtlasemalt ja ratsionaalsemalt korraldada, on partnerite ringi laiendamine mõnevõrra problemaatiline.

Arvatavasti enamikul juhtudel kasutatakse tellimiskirjalaadset dokumenti, mis reguleerib paljud konkreetse veoga seotud küsimused.

Puuduseks on see, et enamasti mitteprofessionaalne dokument võimaldab pahatahtlikumal partneril mõnda reguleerimata küsimust suvaliselt tõlgendada. Parim, lõpuni määratletud professionaalne leping on küll aeganõudvam ja bürokraatlikum, kuid võimaldab väga laia partnerite valiku ja soodsa töökorralduse mõlemale osapoolele.

Arvestades juristi eksperthinnangut ja asjakohaseid arutlusi ajakirjanduses, otsustasime kasutada edaspidi viimati nimetatud lepinguvormi, liiati võimaldab see paremini täita meie põhieesmärki -- tuua Eesti veofirmadele senisest enam välistellimusi.

Hetkel kuum