6. märts 1997 kell 22:00

Ametiühingud sepistavad oma seadust

«Ma leian, et ühisliikumist juba reguleerivad seadusandlikud aktid, nagu mittetulundusühingute seadus jm. Siis võiks olla ka tööandjate seadus ja ettevõtjate seadus,» lausus Niinemäe.

Tööandjate ühenduse keskliidu nõuniku Ago Taela sõnutsi on liitudesse ja ühingutesse kuulumine põhiseaduse järgi vaba. «Töötajate ja tööandjate ühingud ja liidud võivad oma õiguste eest seista vahenditega, mida seadus ei keela,» lausus ta. «Kummalgi neist pole teineteise suhtes või suhtlemises riigiga ülimuslikku rolli.»

Toomas Niinemäe lausus, et kuna ametiühingute keskliidu esimees Raivo Paavo on riigikogu liige, on ametiühingul head lobby tegemise võimalused seaduse riigikogust läbihääletamiseks.

Ago Tael lisas, et vaja oleks hoopis töötajate ja tööandjate ühingute seadust, mis kehtestaks õiguslikud alused mõlemasse liitu kuulumiseks.

Ametiühingute keskliidu jurist Kadi Pärnitsa sõnul on ametiühingute ja tööandjate ühenduste jaoks mittetulundusühingu sätted liiga detailsed. «Tegevuse sisu ta ei reguleeri,» märkis ta.

Pärnits sõnas, et taolised liidud nagu ametiühing või tööandjate keskliit, peavadki end teistest mittetulundusühingutest kõrgemale seadma. Viimastest erinev on kasvõi kolmeastmeline ülesehitus (ettevõte, haruliit ja keskliit).

Kadi Pärnitsa sõnul on oluline majanduslike huvide seadustamine: ametiühingud peavad saama võimaluse tegelda ettevõtlusega. Seaduse eelnõus seisab, et ametiühingul on õigus omada vara, seda kasutada ja käsutada. Praegu teenib ametiühingute keskliit tulu kinnisvaraprojektidest, mis annab lisa liikmemaksudele.

Pärnits möönis, et tööandjate ühendusega tuleks arutada varianti, kus mõlemad liidud registreeritakse ühiste põhimõtete järgi. Ta ei pidanud võimatuks varianti, kus tööseadustiku kollektiivsete töösuhete osas võiks olla taoliste ühingute asutamine.

Ametiühingute seaduse eelnõu on hetkel arvamuse avaldamiseks ametiühingute keskliidus. Millal see valitsusele esitatakse, ei ole teada. Eesti lähinaabritest kehtib ametiühingu seadus Venemaal, Lätis ja Leedus.

Hetkel kuum