6. märts 1997 kell 22:00

Börs hakkab kauplema Pennu ostueesõigustega

Ettevõtte aktsiaemissioonil võivad aktsionärid anda senistele aktsiaomanikele eelisostuõiguse emissioonist aktsiate omandamisel. Eelisostuõigusega kaitstakse seniseid aktsionäre nende osaluse vähenemise eest ettevõttes seoses aktsiate hulga suurenemisega. Kui aktsionärid ei soovi eesõigust aktsiate märkimisel kasutada, võivad nad need börsil maha müüa, selgitas börsi spetsialist Rain Semper.

Semperi kinnitusel saab eelisostuõigus väärtpaberite keskdepositooriumis registreerimisel ISIN-koodi ja muutub tavaliseks väärtpaberiks, millega kauplemine toimub sarnaselt teiste börsisüsteemi väärtpaberitega. Ostueesõiguse hinna börsil määrab Semperi sõnul turu nõudluse-pakkumise suhe.

Kui uute aktsiate emissioonil toimub ülemärkimine, jagatakse aktsiad märkimisel osalejate vahel proportsionaalselt märgitud aktsiatega. Eelisostuõigusega märkimisel saab aktsionär aktsiaid kogu soovitud ulatuses.

Pennu aktsionäride üldkoosolek otsustas emiteerida 136 000 nimelist aktsiat nimiväärtusega kümme krooni. Iga olemasoleva aktsia kohta väljastatakse üks eesõigus. Vastavalt PTC põhikirjale on aktsionäridel uute aktsiate märkimisel eelisostuõigus võrdeliselt nende omanduses olevate aktsiate nimiväärtuste summaga.

Emissioonist ühe aktsia omandamiseks peab aktsionäril olema 4,88 eesõigust. Eelisostuõiguse hinnaks kujuneb teoreetiliselt umbes üks kroon.

Rain Semperi ütlusel võib juhul, kui kõik eesõigust omavad aktsionärid seda ka aktsiate märkimisel kasutavad, tekkida olukord, et tavalisel märkimisel osalejatele aktsiaid ei jää.

Aktsiate ostueesõigus on aktsionäridel, kes on Pennu aktsionäride nimekirjas 17. märtsi hommikul kell 9.00. Kuna selleks ajaks jõuavad Eesti väärtpaberite keskdepositooriumi (EVK) kontodele tehingud, mis on sooritatud 11. märtsil, on viimane eesõigusega aktsiatega kauplemise päev 11. märts. 12. märtsil ostetud aktsiad enam eelisostuõigust ei anna.

Märkimise eesõigusi saavad kasutada investorid, kes omavad neid 31. märtsi kella 19.00 seisuga. Kuna selleks ajaks jõuavad EVK kontodele eesõigused, mis on ostetud 25. märtsil, on see ka eesõigustega kauplemise viimane päev.

Hetkel kuum