6. märts 1997 kell 22:00

Mendelson & Co hindamisaktid kahtluse all

Forekspanga laenuosakonna juhataja Kaido Kanguri sõnul ei aktsepteeri pank Mendelson & Co hindamisakte. Kanguri sõnul äratas kinnisvarafirma pangas kahtlusi juba kolm aastat tagasi, mil Forekspank hakkas kinnisvarafirmadega koostöölepinguid sõlmima. Lepingu kohaselt võttis iga kinnisvarafirma endale kohustuse, et nad müüvad ise vajaduse korral hinnatud objekti. «Mendelson & Co oli sel hetkel ainuke, kes ei olnud nõus lepingut sõlmima. See oli suur üllatus, millest võib igaüks oma järeldused teha,» ütles Kangur.

Tallinna Panga vanemprojektijuhi Hannes Kuhlbachi sõnul ei saa ta Mendelson & Co suhtes esitatud kahtlusi kinnitada ega ümber lükata. «Me ei saa väita, et Mendelson on eksinud. Meile jääb kahtlemisvõimalus,» nentis Kuhlbach.

Hoiupanga laenuarendusosakonna juhataja Tanel Kõivupuu sõnul on igal pangal ülehindamise kogemusi, kuid suurem osa neist jääb sellesse aega, kui kinnisvarafirmadega ei olnud veel koostöö alused reguleeritud. «Hetkel aktsepteerib Hoiupank Mendelson & Co hindamisakte,» lisas Kõivupuu.

«Mõni aasta tagasi oli meie laenukliendiks üks hotell Ida-Virumaal. Hotelli hindas Mendelson & Co. Hindamisakt ei olnud õige,» rääkis Kõivupuu.

Pindi Kinnisvara hindamisosakonna juhataja Rein Pütsepa sõnul kuuluvad Mendelson & Co hindajad kinnisvara hindajate ühingusse. Ühingu eetika põhikirja järgi ei saa keegi otseselt Mendelson & Co-d kritiseerida. «Ma ei ole konkreetselt ühtegi hindamisakti näinud, kuid hindu teades võin öelda, et mitmel juhul on tegemist ülehindamisega. Ühingu siseselt on neile märkusi tehtud,» rääkis Pütsepp.

Mendelson & Co projektijuhi Margus Saare sõnul ei ole neile esitatud ametlikku süüdistust. «Pankade suhtumine kinnisvarafirmadesse on erinev. Mõnel pangal on osalus teatud firmas, teistel on olemas vana sõpruskond. Forekspank ei soovi meie akte, Tallinna Pank ei soovi samuti, kuid tagasi ka ei lükka. Hansapank hindab reeglina ise, kuid palub vahel meie abi. See on äriettevõtte enda otsustada,» rääkis Saar.

Hetkel on tegemist kinnisvaraturu ümberjaotamisega. Selles võitluses minnakse niikaugele, et enam ei osata õigeid meetodeid kasutada, lisas Saar.

Hetkel kuum