9. märts 1997 kell 22:00

Texase kohtus algab istung Eesti Panga üle

Äripäeva andmetel saatis Harrise ringkonnakohus 3. märtsil Eesti Pangale teatise anda hiljemalt 11. märtsi hommikuks kohtule endast märku ja esitada sisulised vastulaused. Eesti Panga esindaja vandeadvokaat Aare Tark ütles eelmise nädala lõpul, et pank pole otseselt USA kohtust ühtegi kirja saanud. Targa sõnul on Eesti Panka toimuva kohtuprotsessiga kursis hoidnud ainult Alex Genini advokaadid.

Innovatsioonipanga ja Eastern Credit Ltd esindaja vandeadvokaat Viktor Kaasik ei soovinud enne kohtuistungit kommentaare anda. Ta märkis vaid, et Alex Genini esindajad on üritanud Aare Targa advokaadibürooga kohtuistungi aluseks olnud Innovatsioonipangale endise Sotsiaalpanga Koidu filiaali müügiga tekkinud küsimuste lahendamiseks kokku saada, kuid sellest pole midagi välja tulnud.

Eesti advokaatide hulgas liikuva versiooni kohaselt on Alex Genini nõuet Eesti Panga ja Vahur Krafti vastu tema jaoks positiivse kohtulahendi korral võimalik ka täitmisele pöörata.

Väidetavalt on seda võimalik teha kas Ühendriikides või mõnes teises USAga sellekohase lepingu sõlminud riigis, kus Eesti Pank oma vara hoiab. Selle versiooni kohaselt pole välistatud, et Eesti Panga väliskontod võidakse arestida.

Samuti leiab osa advokaate, et Genini nõude rahuldamise korral võib Vahur Kraft sattuda USAs vahi alla, kui ta sellesse riiki saabub.

Aare Tark sõnas, et sellised väited peavad paika üksnes eraisikute või eraõiguslike juriidiliste isikute puhul. Eesti Pangale ja tema kontodele laieneb Targa sõnul riiklike institutsioonide välisimmuniteet, mis tuleneb Eesti ja USA vahel sõlmitud lepingust.

Tark peab absurdseks ka väiteid, et Vahur Kraft võidakse USAs vahi alla võtta. «Vaidlus, kas Eesti Pank ja Vahur Kraft on või ei ole Alex Geninile võlgu, on puhas tsiviilasi ja kriminaalasjast lähtuvad võimalused on sootuks midagi muud,» ütles Tark.

Aare Tark ja teine Eesti Panka esindav vandeadvokaat Jaak Kirikal on vastuväidetes Eastern Credit Ltd hagile osutanud, et Eestis sõlmitud lepinguid saab lahendada üksnes Eesti õigussüsteemist lähtuvalt. Alex Genin üritab Tallinna linnakohtu määrusega kinnitatud kohtulikku kokkulepet vaidlustada USAs, kus toimib teistsugune õigusruum, väidavad nad.

Hetkel kuum