10. märts 1997 kell 22:00

Kranichi kriminaalasja arutamine määramatus kauguses

Möödunud sügisel katkestatud riigikogu liikme Heiki Kranichi kriminaalasja arutelu Tallinna linnakohtus on lükkunud edasi määramatusse kaugusse.

Katkestamise ajendiks olnud Lääne Eesti Panga pankrotihalduri hagiavaldus Trendy EWi Groupi vastu tuleb Lääne maakohtus arutusele kõige varem aprillis.

Heiki Kranich taotles oma kaasamist pankrotihalduri ja Trendy EWI vahelisse kohtuvaidlusse kolmanda isikuna, kuid tema taotlust ei rahuldanud ei Lääne maakohus ega ka Tallinna ringkonnakohus. Veebruari lõpul ei andnud Kranichi taotlusele menetlusluba ka riigikohtu loakogu.

Lääne maakohtu kohtunik Aita Rajavere ütles, et tema kätte ei ole toimikumaterjalid veel tagasi jõudnud. Kõige varem tuleb hagiavaldus arutusele aprilli teisel poolel, sõnas Rajavere.

Kumbki pool on mõista andnud, et vaidlus läheb välja riigikohtuni.

Lääne Eesti Panga pankrotihaldur vandeadvokaat Andres Rüütel väidab oma hagiavalduses, et Trendy EWI Group, kelle avalduse põhjal panga pankrot välja kuulutati, on õigusvõimetu, kuna ta pole registreeritud ei Eestis, Venemaal ega Rootsis.

Trendy EWI Groupi esindaja vandeadvokaat Andres Hallmägi kinnitab oma vastulauses, et Trendy EWI Group oli lihtsalt Rootsis registreeritud TEWI Group Ab kommertsnimi. Tänase seisuga on Trendy EWI saanud Hallmäe sõnul oma nõudest tagasi võrdsetel alustel teiste võlausaldajatega ehk 16--17 protsenti võlasummast. ÄP

Hetkel kuum