11. märts 1997 kell 22:00

Maksab see, kes tellib muusika.

Riigiaparaadi ülalpidamine maksumaksja kulul peab olema maksuseadustega piiritletud ning enamat maksumaksja taskust otse või kaudselt ei tohi võtta.

Seetõttu tuleb lugeda ebaseaduslikuks riigi statistikaameti 1996. aasta 20. detsembri käskkiri nr 39 «Tootmis- ja tegevuskulude vaatlus 1997. aastal».

Selle, rohkem kui 100 reast koosneva aruande, pidamine aasta jooksul, nõuab ettevõttelt lisatööjõudu, arvutiprogrammi täpsustamist jne.

Kuivõrd see ei ole seotud ettevõtte enda vajadusega, tuleks see ettevõttelt tellida ja maksta.

Huvitav, keda vabariigis ei rahulda ettevõtte lähetuskulud tervikuna, vaid nõutakse selle lagundamist sõidu-, majutus- ja päevarahaks?

Või teine statistikaameti aruanne -- «Palk». Statistikaamet muutis selle kvartaalse aruande igakuiseks. Seda tuleb koostada tuhandetes kroonides kahe kümnendkoha täpsusega! See selleks.

Kuna aga aruanne tuleb esitada 5. kuupäevaks pärast aruandeperioodi lõppu, siis mille alusel statistikaamet seadustab ettevõtetele nõuet palgaarvestuse teostamiseks kuu algul 2--3 päeva jooksul?

Hetkel kuum