12. märts 1997 kell 22:00

Põhja-Eesti Pank saab LMRAst raha

PEP ja Moskva kütusevahendaja Viamonde Ltd jõudsid eelmise nädala lõpus kohtuvälisele kokkuleppele, kinnitas PEPi vanemjurist Erik Mõttus. «Seega kuulub PEPile summa, mille pankrotihaldurid pankrotivara jaotuse ettepanekus PEPile broneerisid,» rääkis ta.

Tartu linnakohtus kinnitatud jaotise kohaselt broneeriti PEPile 74,9% jaotamisele kuuluvast 6,19 mln kroonist ehk 4,64 mln krooni.

LMRA Holdingu pankrotihaldur Aivar Leismann kinnitas, et ta esitab koos teise pankrotihalduri Arno Mägiga lõppettekande Tartu linnakohtule lähema kuu jooksul.

LMRA Holdingu pankrotimenetlus lõppes mullu mais, mil Tartu linnakohus kinnitas jaotusettepaneku ja mõistis välja pankrotihaldurite töötasu.

Mõttuse sõnul venitas Viamonde Ltd esindaja Arnold Pork jonni pärast, lubades edasi kaevata. Viamonde oli saatnud Tartu linnakohtusse kirja, milles palus kohtumenetluse taastada, kuna polnud tagaseljaotsusega rahul. Mõttus ei kinnitanud ega kummutanud väidet, et kohtuväline kokkulepe tähendas PEPi kompensatsioonimaksmist Viamondele.

LMRA Holdingu pankrotimenetluse algataja Viamonde Ltd vaidlustas 1995. a mais nõuete kaitsmise koosolekul PEPi eesõigusnõude, mispeale PEP esitas hagi Tartu linnakohtusse. LMRA Holdingu pankroti kuulutas Tartu linnakohus välja 5. detsembril 1994.

Hetkel kuum