12. märts 1997 kell 22:00

Suveaeg jääb alles

Prantsusmaa ettepanek teha lõpp vahetegemisele suve- ja talveaja vahel ei leidnud Euroopa komisjonis toetust.

Prantsusmaa väidab, et kella keeramine märtsis tund aega edasi ning oktoobris taas tagasi häirib talunike tööd ning mõjub halvasti laste ja vanurite bioloogilistele rütmidele.

Need väited ülejäänud 14 riigi transpordiministreid ei veennud. Kardetakse, et geograafiliselt strateegilisel kohal asuva Prantsusmaa ühepoolne samm võib põhjustada suurt segadust transpordigraafikute kooskõlastamisel Euroopa Liidus. «Transpordisektoril oleks raske, kui üks liikmesriik otsustaks tegutseda oma ajatsoonis,» ütles üks ELi ametnik.

Euroopa Liidu lõunapoolsed riigid nagu Kreeka, Itaalia, Hispaania ja Portugal väidavad, et pikemad õhtutunnid tulevad kasuks turismitööstusele, kuna võimaldavad muuseume ning teenindusettevõtteid kauem lahti hoida.

Euroopa komisjon, kes on veendunud, et suveajale ülemineku eelised kaaluvad üles puudused, on teinud ettepaneku pikendada nelja aasta võrra direktiivi, mis ühtlustab kuupäevad, mil liikmesriigid kellaaega reguleerivad. Direktiivi kestusaeg lõpeb järgmisel aastal.

14 riiki on direktiivi pikendamise poolt, ehkki Suurbritannia, kes on alati tähtsaks pidanud riikide suveräänsust puudutavaid küsimusi, on väljendanud «sümpaatiat» Prantsusmaa taotluste vastu. Prantsusmaa on omal käel läbi viidud uurimuste tulemusel otsustanud suveaja vastu. FT

Hetkel kuum