13. märts 1997 kell 22:00

Maksuamet pole intresside maksustamisel range

Seaduse kohaselt peetakse juba maksustatud pangaintresse eraldi tululiigiks, mis sunnib tuludeklaratsiooni esitama ka ned isikuid, kes on töötanud vaid ühe tööandja juures.

Harju maksuameti direktori asetäitja Mart Vendelini sõnul on maksumaksjal siiski seaduse järgi kohustus sellisel juhul oma tulusid deklareerida. «Kas me määrame sanktsiooni või ei, oleneb igast konkreetsest juhtumist eraldi,» lisas Vendelin.

Kui Eesti krediidiasutustelt saadud intresside eest tuleb maksta 10% tulumaksu, siis teistest asutustest või välisriigi pankadest saadud intressidelt juba 26%.

Börsil saadud tuludest võib tavainimene maha arvata maksustamisperioodil saadud börsi kaotused ning kulud, mis olid tulu saamiseks vajalikud. «Füüsiline isik, kes on vormistanud sellise tegevuse ettevõtlusena maksuametis, võib juhul, kui aasta tulem jääb miinustesse, selle üle kanda järgmisesse aastasse, tavainimene seda teha ei saa,» rääkis Mart Vendelin.

Tulumaksu seaduse kohaselt ei pea vallasasja müügist saadud tulu deklareerima.

«Kui auto või millegi muu müügi puhul suudame öelda, et tegemist on ettevõtlusega, siis vastavalt sellele me tehingu ka maksustame,» lisas Mart Vendelin. «Kui teil on aga olnud aasta jooksul viis autot, mis kõik registreeritud teie nimele, ja kui te olete ka teeninud nende müügi pealt raha, siis meil pole võimalust öelda, et tegemist on ettevõtlusega. Võib ju öelda, et olete autofänn, kes pidevalt vahetab automarke. Kui see aga muutub põhiliseks tuluallikaks, siis see läheb maksu alla.»

Kui müüdav elamu või korter on olnud kodaniku valduses üle kahe aasta, siis selle müügist saadud tulu ei pea deklareerima.

«Kui alla kahe aasta, siis juhul, kui see oli tema põhiline eluase, ei pea deklareerima,» lisas Vendelin. «Kui ka see tingimus pole täidetud, siis esimest tehingut ei maksustata ja järgmisi maksustatakse. Ka tagastatud õigusvastaselt võõrandatud vara müümise esimest tehingut ei maksustata.»

Inimesed, kes on valeandmete esitamisel vahele jäänud või pole oma tulusid deklareerinud, peavad maksma raharahvi kuni 50 päevapalga ulatuses, mis uue korra järgi teeb 1400 krooni. Peale selle tuleb ära maksta maksmata maks ning maksukorralduse seaduse järgi on maksuametil õigus määrata ka täiendav maks, mis ulatub 50 protsendini tasumata summast.

Maksuametil on õigus inimeselt maks välja nõuda kuni kuue aasta möödudes ning trahvisumma aastate möödumisega ei suurene.

Sellest aastast alates võib maksumaksja arvata maksustatavast tulust maha enda ja oma ülalpeetavate koolituskulud kuni 6000 krooni isiku kohta.

Ka eluaseme soetamiseks võetud pangalaenu protsendid võib maksustatavast tulust maha arvata. «See kehtib ainult residendist krediidiasutusele maksustataval perioodil tasutud oma eluaseme soetamiseks muretsetud laenu intresside kohta,» rääkis Aron.

Kui laen on saadud maja ehituseks või poolelioleva maja ostuks, ei saa neid intresse tulust maha arvata. Samuti ainult selle osa laenu intresse saab maha arvata, mis kulusid otseselt ostuks, mitte remondi või renoveerimiskuludeks.

Juhul kui inimene tahab laenuintresse oma tuludest maha arvata, peab tema tuludeklaratsioonis ühtima elukohta puudutav rida soetatud eluaseme aadressiga.

Hetkel kuum