13. märts 1997 kell 22:00

Vaidlus Lembitu üle kestab

Sindenti esindaja vandeadvokaat Andres Hallmägi sõnul on ASi Lembitu olemus vaidlustatav, kuna ta on oma põhikirja kohaselt likvideeritud tootmiskoondise Lembitu õigusjärglane. Rendilepingu ja selle lisad on Sindent sõlminud aga RASiga Lembitu, mille 51 protsenti aktsiatest erastati aasta tagasi.

Lembitu esindajad, ajutine pankrotihaldur ning kohus aktsepteerisid Sindenti tähelepanekut. AS Lembitu lubas põhikirja sattunud eksimuse järgmiseks, 22. aprillil toimuvaks kohtuistungiks ära parandada.

Rendilepingu alusel on kogu Viru 11 hoone Sindenti või tema allrentnike käsutuses. 1996. aasta septembris tunnistas Tallinna linnakohus kõnealuse lepingu kehtetuks kui seaduse nõuetele mittevastava tehingu, kuid kohtuotsus pole tänaseks veel jõustunud.

Lembitu esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv rõhutas oma pankrotiavalduses, et rendilepingu üle käivast vaidlusest hoolimata on Sindent kohustatud tasuma renti ruumide kasutamise eest.

AS Lembitu esitas eelmise aasta detsembris kohtule ASi Sindent vastu pankrotiavalduse, mille kohaselt pole Sindent tasunud 1996. a mitme kuu renti ega kommunaalteenuste ja telefoni eest 870 000 krooni ulatuses. Pankrotiavaldust menetlusse võttes arestis Tallinna linnakohus Sindenti vallas- ja kinnisvara nõudesumma piires. Ajutiseks pankrotihalduriks nimetati Peep Lillemäe.

Hetkel kuum