18. märts 1997 kell 22:00

Tallinn leevendab maa omaniku erastamismuret

Harju maa-ameti juhataja Aadu Talts ütles, et Tallinn võinuks maa ostueesõigusega erastamise füüsilistele isikutele enda kätte võtta juba varem, kuid eelmisel linnavalitsusel puudus selleks initsiatiiv. Ekslinnapea Jaak Tammega sai seda teemat mitu korda arutatud, kuid arutamise tasandile see jäigi, väitis Talts.

«Nüüd vähenes meie töökoormus, saame tegelda maakonna asjadega ja linna asjad ei puutu enam meisse,» ütles Talts. «See muudatus kiirendab oluliselt erastamist, sest maa ostu-müügi lepingute sõlmimiseni jõutakse nüüd kuni kolme kuuga.»

Harju maavanema Mait Korneti ja Tallinna volikogu esimehe Edgar Savisaare vahel sõlmitud kokkulepe jõustub 26. märtsil.

Eraettevõtja Robert Vill ütles, et tema abikaasa viis maa ostueesõigusega erastamise taotluse sisse 1992. aastal ja senimaani pole temaga maa ostu-müügilepingut sõlmitud. «Ma pole selle pärast eriti närvitsenud, sest tean, et need asjad võtavad aega, kuid normaalne see pole,» lausus Vill. «See paberite liigutamine ja mõttetu jahvatamine pidi kord lõppema.»

Tallinna linnapeal või tema volitatud isikutel on kokkuleppe kohaselt õigus riigi nimel sõlmida edaspidi maa ostu-müügilepinguid, seni sõlmis Tallinna ostu-müügilepinguid Harju maavanem. Praegu on Harju maavalitsuses nelisada maa ostueesõigusega erastamise lepingut Tallinnast, mis allkirjastatakse veel maavanema poolt.

«Peame ootama, kellele linnapea Robert Lepikson lepingu sõlmimise õiguse delegeerib, kui ta seda üldse teeb,» lausus Tallinna linna omandireformiameti juhataja Vladimir Viies.

«Selle õiguse võib saada omandireformiamet või abilinnapea,» ütles Viies. «Usun, et otsuseni jõutakse lähiajal.»

Viiese sõnul tuleb lähitulevikus muuta maakomisjoni kooskäimise korda. «Kui inimesele on antud maa kasutusõigus, ei peaks ta kuude viisi ootama, et saada kooskõlastust näiteks kõigi trassi valdajatega,» lausus Viies. Maakomisjon käis seni koos ainult kaks korda kuus.

Edaspidi võiks maakomisjon läbi vaadata ainult dokumente, mis puudutavad uute kruntide loomist, leidis Viies. Lihtsamaid otsuseid võib teha ka ilma maakomisjonita, lisas ta.

Aadu Taltsi sõnul saab Tallinn esialgu vaid õiguse korraldada ostueesõigusega maa erastamist eraisikutele. Kui linn sellega hakkama saab, volitatakse ta korraldama erastamist ka juriidilistele isikutele, lisas Talts.

Taltsi kinnitusel annab Harju maavalitsus peagi ka teistele kohalikele omavalitsustele samasugused volitused maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks nagu Tallinna linnale.

Saue linnavalitsuse maakorraldaja Leo Sepa sõnul oodatakse seda korraldust juba pikemat aega, kuigi paljud omavalitsused on selle vastu. Omavalitsused kardavad, et nende töökoormus suureneb järsult, sest bürokraatiamasin jääb alles, leidis Sepp. «Me võime ise maa ostueesõigusega erastamist korraldada, kuid erastamise korda kontrollib ikka maavanem,» lausus Sepp. «Seega jääb alles mahukas paberitöö.»

Hetkel kuum