23. märts 1997 kell 22:00

Fondiemissiooni läbiviimine

Fondiemissioon tähendab äriühingu akt-sia- või osakapitali suurendamist omakapitali arvel sissemakseid tegemata. OÜs uusi osasid fondiemissiooni korral välja ei lasta. Kõigi osanike osasid suurendatakse võrdeliselt nendele kuuluvate osade nimiväärtusega. ASis võib fondiemissiooni läbi viia uute aktsiate väljalaskmise või olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel. Fondiemissioonis osalevad nii OÜ-le kui ka ASile kuuluvad oma osad või oma aktsiad.

ASis otsustab fondiemissiooni läbiviimise üldkoosolek, OÜs aga osanikud pärast majandusaasta aruande kinnitamist. Kui fondiemissioon otsustatakse 7 kuud pärast aastabilansi kinnitamist, tuleb koostada ja üldkoosolekul kinnitada vahebilanss majandusaasta aruande koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras. St muuhulgas, et seaduses ettenähtud juhtudel peab ka vahebilanss olema auditeeritud. Siinkohal tuleb rõhutada, et omakapitali hulka kuulub puhaskasum (kasum peale ettevõtte tulumaksu arvestamist), seega ei kaasne fondiemissiooni läbiviimisega ettevõtte tulumaksu soodustusi.

Hetkel kuum