23. märts 1997 kell 22:00

Missioon seab sihi

Missioon annab vastuse küsimusele: miks me oleme turul. Missiooni tunnused:

- ühelauseline;

- meeldejääv;

- õilistab ehk kutsub ülla eesmärgi nimel tegutsema;

- luuakse meeskonna koostöö ja mõttevahetuse tulemusena;

- selles kumab äriidee;

- sisaldab klienditunnetust.

Firma arenguetapid:

- firma käivitamine e prohvetlus. Firma turulejäämine pole garanteeritud;

- meistrikoda. Firma areneb, oskused täienevad. Tekib koostöörühm, kes sulandub ja kelle oskused põimuvad;

- ehitus. Firmat hakatakse süstemaatiliselt ehitama ja laiendama;

- on kaks võimalikku varianti: tekib bürokraatia, firma tõhusus langeb; või tekib sünergia, firma areneb edasi. Sünergia eeldab koostööd, mille aluseks on ühine usk. Missioon on määratletud.

Hetkel kuum