23. märts 1997 kell 22:00

Tallinna Pank hakkab oma kulutusi vähendama

Sammelselja sõnul tahab Tallinna Pank vähendada personalikulude osakaalu 45,3 protsendilt 38 protsendile kogukuludest. Möödunud aastal olid panga personalikulud 77,2 miljonit krooni.

Personalikulude praegune kõrge tase on Sammelselja ütlusel põhjustatud pankadevahelisest võidujooksust, kus püütakse kaasa minna Hansapanga palgatasemega. Tallinna Pank sel aastal töötajate palka ei tõsta, kinnitas ta. Eelmise aasta lõpus töötas Tallinna Pangas 556 inimest.

Aktsionärid kinnitasid laupäeval Guido Sammelselja kuupalgaks 17 000 krooni ja nõukogu aseesimehele 15 000 krooni, mis on sama suur kui eelmisel aastal.

Sammelselja ütlusel ei suurenda Tallinna Pank sel aastal laenuportfelli. Portfelli suurendatakse proportsionaalselt bilansimahu kasvuga, kuid laenuportfelli osakaal peaks vähenema 55 protsendini bilansimahust, selgitas Sammelselg. Praegu on see näitaja ligi 60 protsenti.

1996. a auditeeritud tulemuste järgi oli Tallinna Pank väljastanud klientidele laene 1,3 mld krooni ulatuses, millest ebatõenäoliselt laekuvaid laene oli 1,36 protsenti. Aasta lõpuks plaanib pank bilansimahu suurenemist 3,7 miljardi kroonini.

Tallinna Panga aktsionärid toetasid laupäeval juhatuse ettepanekut emiteerida tänavu II või IV kvartalis miljon 10kroonise nominaaliga aktsiat. Millise hinnaga aktsiaid emissioonist omandada saab, määrab panga nõukogu. Samuti kinnitab nõukogu emissiooni korraldaja ja toimumise aja.

Tallinna Panga nõukogu aseesimees Targo Raus ütles, et aktsiaemissioon võimaldab viia omakapitali planeeritud 3,7 miljardi kroonise bilansimahuga vastavusse. Rausi sõnul peaks omakapital emissiooniga suurenema ligi 40 miljonit krooni.

Üldkoosolek otsustas välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse, kuna emissiooni eesmärk on kaasata täiendavaid vahendeid avalikkuselt.

Tallinna Panga aktsionärid otsustasid eelmise majandusaasta eest omanikele dividende mitte maksta. 1996. a 48,6 mln krooni suurusest puhaskasumist suunatakse 36,6 miljonit tulumaksuvabasse üldisesse pangandusreservi, reservkapitali 9,6 miljonit krooni ja jaotamata kasumisse 2,5 miljonit krooni.

Targo Raus lausus, et pangal ei ole mõtet dividende maksta, kui samal ajal plaanitakse kaasata avalikkuselt täiendavaid vahendeid avaliku aktsiaemissiooni teel.

Panga 15 protsendi aktsiate omaniku, Hollandi kompanii FMO esindaja Hans Verhoef hindas dividendide mittemaksmise positiivseks. Dividendide mittemaksmise korral tõuseb selle võrra aktsia turuväärtus, lisas ta.

Aktsionärid otsustasid, et panga audiitorina jätkab KPMG Estonia ja nimetasid panga audiitoriteks Andres Rooda ja Taivo Epneri.

Tallinna Panga eelmise aasta auditeeritud konsolideeritud puhaskasum oli 50,4 mln krooni. Kontserni selle aasta kasumiprognoos on 87,3 mln krooni, pangal 71,5 mln krooni.

Hetkel kuum