25. märts 1997 kell 22:00

Lühiuudised

EBRD laenukomitee kiitis heaks investeeringu Eesti Maapanka 24 mln krooni ehk 3 mln Saksa marga ulatuses, ütles Maapanga esindaja Jaan Õmblus.

Investeering on mõeldud Maapanga lihtaktsiate ostuks, ütles Õmblus.

Ka teine välismaine finantsinstitutsioon, Rootsi Swedfund, otsustas investeerida Maapanka, ostes Õmbluse teatel 2 mln Saksa marga ehk 16 miljoni krooni eest allutatud kohustusi.

Maapanga mullune kasum oli 205 000 krooni. Panga bilansimaht on 1,0598 mld krooni. BNS

Investorid märkisid Talinvesti Kasvufondi (KF) esimesel tegutsemisnädalal fondi osakuid 21,175 miljoni krooni eest.

17. märtsil tegevust alustanud EstIB-Talinvesti Varahalduse hallatava Talinvesti Kasvufondi osakute märkimistasu on esimesel kuul null protsenti.

EstIB-Talinvesti Varahaldus on 1994. aastal asutatud Balti riikides tegutsev investeerimisfonde haldav ettevõte, mille omanikud on Talinvest ja Eesti Investeerimispank.

EstIB-Talinvesti Varahaldus haldab ka Talinvesti aktsiafondi, Eesti EVP-investeerimisfondi, Talinvesti intressifondi ja Talinvesti rahaturufondi. Klientide varade maht ületab 230 mln krooni. BNS

Valitsus kiitis teisipäeval heaks põhimõtted, millest lähtudes peab rahandusministeerium muutma poole aasta jooksul maksuseadusi, et need viia kooskõlla pensionikindlustuse uute vormidega.

Valitsuse protokollilise otsuse järgi peab rahandusministeerium koostöös sotsiaalministeeriumiga 6 kuu jooksul töötama välja vajalikud õigusaktid vabatahtliku pensionikindlustuse ja pensionifondide rakendamiseks.

Valitsus nõustus rahandusministeeriumi ettepanekuga, et riiklike sotsiaalhüvitiste katteallikas on riiklik sotsiaalmaks, mida administreerib maksuamet, ütles valitsuse pressibüroo juht Juhan Kivirähk.

Rahandusministeerium peab paralleelselt ette valmistama tulumaksuseaduse muudatused, mille järgi võib maksumaksja aasta maksustatavast tulust maha arvata sotsiaalmaksu osa, mille kindlustatu on juba maksnud.

Valitsuse hinnangul peab pensionifondist või -kindlustuslepingu alusel tehtud väljamaksed maksustama tulumaksuga. BNS

Pennu Computer Technology aktsiaemissiooni korraldava Balti Cresco Investeerimisgrupi nõukogu esimehe Indrek Rahumaa hinnangul oli kauplemine Pennu eelisostuõigustega edukas.

Rahumaa sõnul vahetas omanikku suur osa eelisõigustest.

Seitsme kauplemispäeva jooksul kaubeldi 57 tehingus 546 779 eesõigusega koguväärtuses pisut üle 1,45 miljoni krooni.

Rahumaa sõnul tagas eelisõigustega kauplemine Pennu senistele aktsionäridele tulu aktsiaemissioonist.

Hansapanka kapitaliturgude osakonna juhataja Tõnu Pekk ütles, et kuigi põhiliseks kauplejaks õigustega oli tuumikinvestor, on antud projekt heaks eeskujuks teistele ettevõtetele.

Varem pole Tallinna börsil aktsiate ostueesõigustega kaubeldud.

Pennu emiteerib 136 000 uut aktsiat, emissioon kestab 31. märtsini. BNS

RE Eesti Lennujaamad taotleb Tallinna lennujaama reisiterminaali kaasajastamiseks EBRD-lt riigigarantiiga laenu 17 miljoni dollari ehk ligi 230 miljoni krooni ulatuses.

Valitsus volitas teisipäeval ettevõtet alustama Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupangaga (EBRD) läbirääkimisi laenu saamise üle.

Valitsuse pressiesindaja ütles, et kuigi Eesti Lennujaamad ei esitanud valitsusele täpset äriplaani, soostus valitsus nende taotlusega.

Eesti Lennujaamad on seni EBRD-lt saanud lennuradade rekonstrueerimiseks 14,2 mln dollarit. BNS

Valitsus eraldas pankrotistunud Järvakandi klaasitootja GGI Eesti töötajatele saamata jäänud töö- ja koondamistasudena teisipäeval 2,2 miljonit krooni.

Pankrotiseaduse kohaselt hüvitab riik vastavalt pankrotihalduri taotlusele pankrotistunud ettevõtte töötajate kahe kuu palgad koos tasumata sotsiaalmaksu ja koondamishüvitistega.

GGI Eesti pankrotistus mullu novembris, tehases töötas 250 inimest.

Võlanõuded firma vastu küünivad umbes 19 miljoni kroonini, suurim võlausaldaja on 900 000 dollari ehk üle 12 miljoni krooniga 80 protsendi GGI Eesti omanik -- Ameerika Ühendriikide suur klaasitootja GGI (General Glass International) Corporation.

20 protsenti GGI Eesti aktsiatest kuulub Eesti riigile. BNS

Hetkel kuum