30. märts 1997 kell 22:00

Oru tehase pankrotihaldurit on ähvardamas kohus

Blankin ei nõustunud hagiavalduse sisu täpsemalt kommenteerima, ütles vaid, et linn süüdistab pankrotihaldurit tema käsutuses oleva raha ebaotstarbekas kasutamises. «Samal ajal kui enamik tehase töötajaid on saadetud sundpuhkusele, on pankrotihaldur palganud tehase territooriumi valvama turvafirma ESS,» rääkis Blankin. «Kui tehast valvaksid oma inimesed, oleksid kulutused palju väiksemad.»

Blankini sõnul jääb linnavõimudele arusaamatuks, miks ei ole pankrotihaldur alustanud turbakombinaadi töötajate vallandamist. Töötajaid hoiatati selle aasta alguses, et 31. jaanuaril nad vallandatakse. «Oru sundpuhkusel viibivad töötajad on praegu samas olukorras mis pantvangid -- töölepingud on katkestamata, kuid raha nad ei saa,» ütles ta. «Samas arvestatakse kogu aeg palkade pealt töötajate kasuks intresse.»

Oru turbakombinaadi pankrotihaldur Andres Kuusk ütles, et ei mõista, mille eest Kohtla-Järve linnavõimud teda kohtusse tahavad kaevata. «Ma ei arva, et oleksin raha valesti või ebaotstarbekalt kasutanud,» sõnas ta. «Kui ma maksan neile töötajatele, kes kodus istuvad, ütlevad raha eraldajad, et Kuusk ei kasuta raha sihipäraselt.»

Umbes kuu tagasi eraldas valitsus Orule 1,2 mln krooni. Esmalt kanti raha Ida-Viru maavalitsuse kontole, sealt Kohtla-Järve linnavalitsuse kontole, kes eelmise nädala keskel ASi Oru Kodu kaudu kandis 800 500 krooni Oru turbakombinaadi kontole. Oru Kodu vahendab turbakombinaadis toodetud soojusenergiat Oru elanikele.

Avo Blankini kinnitusel võttis raha jõudmine Oru kombinaadi kontole nii kaua aega seepärast, et pankrotihaldur ei esitanud õigel ajal maavalitsusele aruandlust eelmise valitsuselt saadud raha kulutamise kohta. Jaanuaris sai Oru turbakombinaat valitsuselt umbes 2 mln kr asula kütmiseks ja töötajatele palkade maksmiseks.

«Valitsuse eraldatud 1,2 miljonist kanti Oru kontole vaid 800 500 krooni sellepärast, et meiepoolsed arvutused näitavad, et niipalju kulus Oru asula küttele jaanuaris ja veebruaris,» rääkis Blankin. «Ülejäänud raha jääb esialgu linna kontole juhuks, kui pankrotihaldur ei alusta sellel nädala sundpuhkusel olijatele palga maksmist. Siis hakkab linn ise Oru töötajatele palka maksma.»

Oru turbakombinaadis on praegu hingekirjas 370 töötajat, kellest umbes 200 viibib sundpuhkusel.

Andres Kuusk ütles neljapäeval, et aruandlus valitsuselt saadud 2 mln krooni kasutamise kohta on valmis esitamiseks Ida-Viru maavalitsusele. Ida-Viru asemaavanema Agu Värimäe sõnutsi nõuti Kuuselt aruandluse esitamist juba kuu tagasi. «Kuusk tõi aruandluse esitamise venimise põhjuseks, et Oru turbakombinaadi raamatupidajatelt oli raske kõiki dokumente kiiresti kätte saada,» ütles Värimäe.

Hetkel kuum