3. aprill 1997 kell 22:00

Aktsiakapitali suuruse muutmine vajalik

Äriseadustiku järgi tuleb aktsiaseltsi ümberkujundamisel lisada bilansile audiitori arvamus selle kohta, kas aktsiaseltsil on netovara, mis vastab aktsiakapitalile. Kui netovara on aktsiakapitalist väiksem, tuleb need omavahel vastavusse viia. Netovara on suurus, mis saadakse aktsiaseltsi aktivatest kohustuste lahutamisel.

Osaühingu puhul nõutakse bilansi juurde audiitori arvamust netovara ja osakapitali vastavuse kohta juhul, kui osakapital on üle 400 000 krooni ja aastakäive vähemalt 500 000 krooni.

Eelkõige puudutab probleem Eestis planeeritud kahjumiga töötavaid välisfirmasid, samuti erastatud ning kahjumis olevaid Eesti tootmisettevõtteid.

Audiitorfirma ASi Price Waterhouse tegevdirektor Urmas Kaarlep märkis, et kuna aega firma ümberregistreerimiseks on septembrini, võiks ettevõte ära oodata esimese poolaasta majandustulemused ja välja pakkuda poolaasta kasumi.

Aktsiakapitali saab Kaarlepi sõnul vähendada näiteks aktsiate tühistamisega, mille puhul iga aktsionär kaotab lihtsalt osa aktsiakapitalist. Teine võimalus on aktsiate nominaali vähendamine, väiksemaks kui s10 krooni ei tohi äriseadustiku järgi aktsia nimiväärtust vähendada.

Aktsiakapitali vähendamise teed on läinud Rakvere lihakombinaat. Eelmise aasta lõpus vähendati seoses äriregistri nõuetega ettevõtte aktsiakapitali 10% võrra ehk 419 miljonilt kroonilt 377 miljonile kroonile.

Itaalia kapitalil põhineva ASi HTM Sport Eesti pearaamatupidaja Tarmo Lepik lausus, et omanikud on otsustanud enne firma äriregistrisse kandmist aktsiakapitali vähendada.

Probleeme tema sõnul sellega ei teki, kuna ettevõtte aktsiakapital on 118 miljonit krooni. Firma 1995. aasta kahjum oli 13,1 miljonit krooni ja 1994. aastal 9,5 miljonit krooni. «Võib öelda, et see on planeeritud kahjum, sest omanikud ütlevad meile tootehinnad ette,» lausus Lepik.

AS Eesti Statoil sõlmis eelmise aasta detsembris Eesti Statoili Teeninduse ASiga ühinemislepingu, millega jäi tõstatamata ka küsimus Eesti Statoili varade vastavusest aktsiakapitaliga. Eesti Statoili Teeninduse AS kanti äriregistrisse selle aasta jaanuaris.

Netovara ja aktsiakapitali on võimalik vastavusse viia ka aktsiakapitali suurendades. Urmas Kaarlep sõnas, et täiendav sissemakse tuleb teha n-ö ülekursiga. «Näiteks ei ole haruldased juhtumid, kus ettevõte on emiteerinud ühe liht- või eelisaktsia nominaaliga 100 krooni ja aktsionär on maksnud selle eest miljoneid kroone,» rääkis Kaarlep.

Tallinna linnakohtu registriosakonna juhataja Jüri Mesipuu rääkis, et firmadele, kel netovara ei vasta aktsiakapitalile, teeb äriregister sellisel juhul määruse nõude täitmise kohta. Paari tegutsemisaasta jooksul on taolisi määrusi tehtud Tallinnas paarkümmend. Mesipuu kinnitas, et erandeid selles nõudes ei saa olla.

Audiitor Toomas Villems märkis, et tegutseva aktsiaseltsi äriregistrisse kandmisel võiks aluseks võtta selle, et netovara ja aktsiakapital viiakse vastavusse siis, kui kahjum ületab poolt aktsiakapitalist. Kuni selle piirini võiks registreerimine olla lubatud.

Hetkel kuum