6. aprill 1997 kell 22:00

Mess ei ole kinnisvaratehing

Paljud firmad on küsimuse ees, kas neil tasub messil osaleda. Otsuse langetamiseks tuleb küsimust kaaluda kahest vaatevinklist.

1. Kas üritusel on väärtus müügiedendusvahendina, et saavutada firma turustuseesmärke?

- Kui efektiivselt aitab mess jõuda sihtauditooriumini?

- Kas mess on saanud iga-aastaseks presentatsioonide-, müügiedenduse-, ostu- ja müügifoorumiks?

2. Kas ollakse firmasiseselt valmis ära kasutama messi võimalusi?

- Kas firma tootmine ja/või levitussüsteem on valmis messil esitamiseks?

- Kas firmal on planeeritud tegevuskava, et töötajad võiksid käituda aktiivselt, mitte ainult passiivselt reageerida?

Messi ei tohiks mõista lihtsa kinnisvaratehinguna, arvutades selle väärtust külaliste arvu suhtena messiboksi ruutmeetritesse. Pigem tuleks messi väärtustada kui võimalikku turustusprogrammi komponenti.

Hetkel kuum