20. aprill 1997 kell 22:00

Leedu suurerastamine venib

Suurerastamine on Leedus alles hoogu võtmas: komisjone, mis korraldaksid avatud konkursse ning määraksid tähtaegu ettevõtete erastamiseks, alles hakatakse moodustama.

Üldse plaanib Leedu tänavu erastada 835 objekti, millest eeldatavasti vaid 32 võiksid huvi pakkuda ka välisinvestoritele.

Kõige magusamad palad on 14 Leedu strateegilist ettevõtet, mille aktsiad on kavas müüa rahvusvahelistel avatud oksjonitel. Taoliste objektide hulgas on AS Lietuvos Nafta, AS Lietuvos Avialines, AS Aviakompania Lietuva, AS Laivu Statikla Baltija (Balti laevaehitustehas) jt. Esimeses järjekorras on kavas müüa Lietuvos Telekomas ja Leedu raadiotelekeskus.

Leedu euroministri Laima Andrikene sõnul ei ole taoliste objektide erastamine nädalate küsimus: tõenäoliselt algab erastamine alles 12 kuu pärast ning toimub mitmes etapis.

Praegu ei ole võimalik nimetada isegi Lietuvos Telekomase ega teiste suuremate objektide ligikaudset hinda. Objektide hindamisel kavatseb Leedu valitsus rakendada kaheksat eri meetodit ning valida neist optimaalne variant.

Lähiajal on Leedus avatud konkursside korraldamiseks kavas moodustada kolm komisjoni, mis hakkavad ette valmistama side, transpordi ning energeetikaobjektide erastamist. Komisjonide ülesanne on määrata kindlaks erastamise tähtajad, koostada kirjeldused ettevõtete tegevuse kohta, kinnitada konkursi korraldamise tingimused (hind, aeg). Needsamad komisjonid valivad ka konkursi võitja, määravad maksetähtajad, nõutavate investeeringute ulatuse, objekti edasise arengu ning tegevuse suunad.

Leedu kõrgemad ametiisikud toonitavad otsekui ühest suust, et eelkõige peab erastamise protsess olema avatud ning kõik erastamisest huvitatud isikud peavad saama täielikku informatsiooni. Nende sõnade kinnituseks võib pidada Leedu Euroopa küsimustega tegeleva ministeeriumi poolt 9. aprillil Briti ajalehes The Financial Times avaldatud kuulutust, kus otsitakse konsultante Lietuvas Telekomase erastamise nõustamiseks.

Selleks, et erastamine Leedus ei muutuks «ärastamiseks», on strateegiliste ettevõtete erastamisel kehtestatud ranged reeglid.

Esmalt, enne iga objekti müüki kuulutatakse välja erastamisprogrammi koostamise konkurss. Konkursi võitnud konsultatsioonifirma teened tasustatakse, kuid võit ei anna firmale õigust konkursil osalemiseks. Seejärel, kui programm objekti erastamiseks on ette valmistatud, peab selle heaks kiitma valitsus. Alles siis kuulutatakse välja tegelik erastamiskonkurss.

Väide, nagu Leedus suurerastamist üldse ei toimuks, ei ole aga siiski päris täpne. Hiljuti omandas Hollandi laevandusfirma Odense Leedu börsil 40 protsenti Balti laevatehase aktsiatest ning kavatseb ettevõtte kapitali laiendada. Nii väheneks riigi osalus praeguselt 30 protsendilt 16 protsendile. Läti valitsuse liikmete kinnitusel püüab riik siiski oma osalust säilitada, et see siis hiljem maha müüa.

Hetkel kuum