20. aprill 1997 kell 22:00

Mai alguseks on kogu Tallinna raha Ühispangas

Abilinnapea Ants Leemets ütles, et Tallinna linnal on Ühispangas üle 300 konto, ehkki enne kontsernikonto loomist teadis ta vaid 264 konto olemasolust. «Kontsernikonto loomise põhieesmärke oligi ülevaate saamine linna rahaasjadest,» ütles ta.

Leemetsa sõnul ei pea ükski linnaasutus kartma eelarverahast ilmajäämist, küll aga on linnavalitsus kehtestanud kontovaldajaile raha väljavõtu nädalalimiidi. «Kontsernikonto võimaldab lõpetada nn sisemised laenud,» ütles Leemets. «Näen arvutist kõiki linna kontosid Tallinna loomaaiast rahandusametini välja, seetõttu on võimalik raha vajaduse järgi operatiivselt ümber paigutada.»

Tallinna linnavalitsus on otsustanud, et linnakassa rakendub hiljemalt 1998. a alguses. Leemetsa sõnul tähendab linnakassa ennekõike linna finantsasjade veelgi suuremat tsentraliseerimist, kuna munitsipaalasutused ei suhtle enam otse pankadega. Tallinna 1997. a eelarve maht on 2,1 mld krooni. Neljapäevase seisuga oli konto kogujääk 32 mln krooni.

Tallinna linnavalitsus otsustas kontsernikonto loomise 7. märtsil. Ühispanga valis linnavalitsus konto teenindajaks 21. märtsil. Toona teatas Ühispank oma valmisolekust käivitada kontsernikonto kahe nädalaga.

Ühispanga Tallinna kontori direktor Riho Rasmann ütles, et konto käivitumine venis linnast tulenevatel põhjustel.

Hetkel kuum