20. aprill 1997 kell 22:00

Ravikindlustushüvitise arvutamine

Ravikindlustuse seaduse § 7 kohaselt on hüvitise määramise aluseks sotsiaalmaksuga maksustatava tulu järgi arvutatud ühe kalendripäeva keskmine tulu. Kalendripäeva keskmine tulu arvutatakse haigestumise päeva seisuga ning haigusperioodil ümberarvutusi ei tehta. Töövõimetuslehe alusel makstava kohustusliku ravikindlustushüvitise arvutamisel lähtutakse keskmisest tulust, mis saadakse haigestumisele eelnenud kahel kalendrikuul tööandja poolt töövõtjale töötasuks makstud summade ( v.a aastahüvitis) liitmisel ja selle üldsumma jagamisel kahe kuu kalendripäevade arvuga, millest on maha arvatud töövabastuse kalendripäevad. Kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel ei arvestata tuluna sotsiaalmaksu arvel väljamakstud pensioni.

Hetkel kuum