28. aprill 1997 kell 22:00

Kuidas hindate Priit Saksingu tööd Silmeti peadirektorina?

Ka erastamisagentuuri nõukogus arutati enne erastamist mitu korda Silmeti majandusseisu. Väljendasin seal korduvalt seisukohta, et majandusseis selle perioodi jooksul ei olnud paranenud, kuid õnnestus siiski pankrotist hoiduda, mida võiks plussiks lugeda. Miinuseks võiks lugeda, et võlad pankadele selle aja jooksul kasvasid.

Raske on siin avaldada kas negatiivset või positiivset arvamust. Ühelt poolt õnnestus raskes seisus olevat ettevõtet nii kaua vähemalt pankrotist hoida, kuni selle erastamine õnnestus, teisest küljest ettevõtte majandusseis selle aja jooksul võlgnevuste kasvust tingituna siiski halvenes. Minu hinnangu kohaselt on Saksingu tegevus peadirektorina kusagil rahuldava piires.

Positiivne on see, et tema ajal sai lõpuks sõlmitud kollektiivleping, mida meil ei olnud viis aastat.

Direktori töö peamine näitaja on aga see, kuidas ettevõtte töötajad palka saavad. Palgatõusu meil selle aja jooksul ei olnud. Tõusid küll tariifid, aga preemiad ja lisatasud võeti ära, nii et tervikuna sissetulek langes.

Ma ütlesin peadirektorile juba ammu: «Meeskond ei tööta teie heaks, vaid igaüks isenda heaks.» Ta kuidagi ei osanud tegusat meeskonda kokku panna. Inimesed vahetusid tihti.

Sageli oli nii, et keegi tuli, tema võimekuse kohta ei osatud midagi öelda, aga kohe hakati suurt palka maksma. Inimene töötas kolm kuud, seejärel ta koondati ning maksti talle veel suurt raha hüvituseks.

Teatud pingutusi seal muidugi tehti selles mõttes, et saada välislepinguid taha, kuid väidetavalt peale Venemaa kanali praegu oluliselt nihkeid ei ole olnud. Samal ajal on muidugi võimalik, et need käigud annavad tulemuse ehk nüüd erastamise järel.

Aga nendel ärikohtumistel maavalitsusest keegi ei osalenud ja sellepärast mul ei ole ka täit ülevaadet ega ka täit kindlust. Jälgime olukorda Silmetis igatahes väga teraselt.

Tundub, et sotsiaalsete pingetega sai Saksing hakkama, sest ka Äripäev on kirjutanud ennekõike Orust ja mitte Sillamäest.

Sel ajal, mil mina olin minister, oli Saksing asjalik ja tegus Silmeti direktor. Hindan tema tegevust sellel ajahetkel optimaalseks.Ta hoidis tehase töös, sõlmis vajalikud hankelepingud tooraine jaoks ja tarnelepingud toodangu turustamiseks, just selles mahus, mis Silmetil võimalik oli.

Loomulikult siples ta kogu aeg suures rahahädas kõikvõimalike võlgade otsas, aga need olid enamikus pika habemega võlad, mis tulid Silmeti varasemast elust. Tema oma meeskonnaga tegeles otseselt kassavoogude juhtimisega ning see situatsioon oli tal tegelikult ka kontrolli all.

Hetkel kuum