1. mai 1997 kell 22:00

Inspektsioon on pinnuks silmas

Börsi direktor Helo Meigas heitis inspektsioonile ette liiga kaugele läinud vastuseisu rahandusministeeriumiga. Ministeeriumis oli kritiseerijaks kantsler Agu Lellep, kellele inspektsioon heitis vaikimisi ette Ühispanga aktsiate ostu siseinfo põhjal.

Inspektsioon hoiab silma peal börsi 50--60 miljoni kroonisel päevakäibel, litsentseerib maaklereid ja võimaldab uute ettevõtete börsile tulekut, tema mõjukus on lähenemas maksuameti omale. Samas teenib inspektsiooni juht kolm korda vähem maakleritest, kellele ta tegevuslube annab.

Väärtpaberivahendaja Handelsbanken-Aktorise juristi Siiri Sonntaki sõnul pole rahandusministeeriumile alluval inspektsioonil tegutsemiseks piisavalt volitusi.

Inspektsiooni sõltumatuse kasuks räägib ka T?ehhi juhtum, kus rahandusministeeriumi alluvuses tegutsev väärtpaberiinspektsioon ei suutnud kindlustada piisavalt sõltumatut väärtpaberivahendustegevust, mis võimaldas ministritel sooritada tehinguid siseinfo põhjal.

Nüüd on välisinvestorite huvi T?ehhi vastu kadunud, börsiindeks seisab juba neli kuud ja parlament on sunnitud looma USA eeskujul iseseisva väärtpaberikomisjoni.

Meigase arvates võiks väärtpaberiinspektsioon jätkata rahandusministeeriumi alluvuses, ent isikutevaheliste konfliktideta. Ta ütles, et börs ei näe praegu põhjust, miks peaks inspektsioon olema eraldiseisev sõltumatu asutus.

Keskdepositooriumi direktor Martti Kuldma peab aga otstarbekaks tuua inspektsioon Eesti Panga alluvusse. «Eesti Panga juures on pangainspektsioon tegutsenud märkamatult, kuid 4--5 aasta tagune eldoraado Eesti pangandusturul on vahetunud hästi toimiva süsteemiga,» rääkis Kuldma.

Hetkel kuum