5. mai 1997 kell 22:00

Tollikontrolli korraldamine Eesti sadmates

Alates 1. juunist jõustub Eesti Vabariigi valitsuse määrus Eesti sadamates toimuva tollivormistuse korra kinnitamise kohta.

Kord määrab kindlaks tollikontrolli ja tollivormistuse mahu ning tolliformaalsuste täitmise korra Eesti sadamates.

Tollikontrollile allutatakse Eesti tolliterritooriumile saabuvad, tolliterritooriumil viibivad ning sealt lahkuvad laevad, nende pardal paiknev kaup, tarbe- ja kaasavõetavad varud, laevapere liikmed ja nende isiklikud asjad ning reisijad ja nende isiklikud asjad. Eesti lippu kandev laev allutatakse tollikontrollile juhul, kui reisi ajal peatuti vähemalt ühes välisriigi sadamas ning seal lastiti või lossiti kaupa ja varusid või toimusid muudatused laevapere liikmete ja reisijate hulgas.

Tollivormistust teostab tolliametnik või tollieeskirjades ettenähtud juhtudel piirivalveametnik. Tollivormistuse käigus on ametnikul õigus teostada laeva, kauba ja varude tolliläbivaatust, et kontrollida nende vastavust dokumentides märgitud andmetele ning dokumentide vormistamise õigsust. Laeva kapten on kohustatud tagama ametniku sissepääsu kõikidesse laevaruumidesse.

Sõiduplaanivälist reisi teostava laeva tollivormistuseks kutsub sadama administratsioon välja tolli- või piirivalveametniku. Ametnik kutsutakse välja välisriigi lippu kandva laeva korral vähemalt 24 tundi ja Eesti lippu kandva laeva korral vähemalt 4 tundi enne laeva sisenemist sadamasse. ametnik kutsutakse välja vähemalt 24 tundi enne laeva väljumist sadamast. Väljakutset täpsustatakse vähemalt neli tundi enne laeva sadamast väljumist. Sõiduplaanikohast reisi teostava laeva tollivormistus toimub ilma ametnikku välja kutsumata.

Sadamas, kus tollipunkt või -post puudub, toimub laeva tollivormistus tolliametniku väljakutsumise korras. Lõbusõidulaeva (laev, mida ei kasutata kommertsveokina) tollivormistust võib nimetatud sadamas teostada ka piirivalveametnik, kui selle laeva pardal ei ole deklareeritavalt kaupa.

Sadamasse sisenenud laeva paigutab sadama administratsioon kooskõlastatult tolliga kindlaksmääratud kohta kai äärde sadama tollikontrolli tsoonis. Tolli kirjaliku loata ei tohi laev sadamast ega sadama reidilt lahkuda. Riigi Teataja nr 31

- ülddeklaratsioon

- lastideklaratsioon

- laevavarude deklaratsioon

- laevapere tollideklaratsioon

- munsterroll

- reisijate nimekiri

- lasti manifestid

- konossemendid

- üldakt

- kahjustuste teatised

Hetkel kuum