6. mai 1997 kell 22:00

Kuidas vähendada kulutusi Internetile?

Modemi ja telefoniliinide vahendusel toimuva nn dial-up-ühenduse tarbijaile toob Internetiga agaram tutvumine sidekulutuste tuntava kasvu. On aga võimalusi, kuidas Eesti Telefonile ja Interneti-teenuse pakkujale makstavaid summasid vähendada.

- Kasutage oma Interneti-teenuse pakkuja ehk operaatori poolt soovitatud cache/proxy- määratlusi. Kui teie poolt valitud välismaal paikneva www-lehekülje vastu on juba keegi sama operaatori klientidest huvi tundnud, jääb selle lehekülje koopia operaatori cache/proxy- serverisse ja sealtsamast saate oma koopia ka teie.

Sel juhul langeb ära vajadus lehekülge uuesti pahatihti pikkade ja ülekoormatud välisühenduste kaudu laadima hakata.

Sellest võttest on kasu eelkõige neil, kes külastavad populaarseid aadresse ja lehekülgi. Spetsiifilise info otsijad peavad aga arvestama, et esimese huvilise jaoks laetakse vajalik lehekülg alati originaalallikast.

Operaatori välisühenduse kvaliteet ei kaota seega cache/proxy olemasolu tõttu sugugi oma tähtsust -- pigem aitab cache/proxy operaatoril väliskanali koormust vähendada.

- Katkestage ühendus, kui te seda parajasti ei vaja. On täiesti mõttetu raiskamine hoida on-line-- ühendust ülal sel ajal, kui te oma saabunud elektronposti loete ja neile vastuseid kirjutate. Tehke seda off-line-- reziiimis.

Ka huvipakkuvad WWW-leheküljed on võimalik on-line-seansi ajal järjest arvutisse laadida. Seejärel, pärast ühenduse katkestamist on aega neid rahulikult lehitseda, vajadusel trükkida ja uut vajaminevate lehekülgede nimekirja koostada. Sellise taktika kasutamisel on eelisolukorras need, kes omavad nn digitaaltelefoninumbrit ja saavad kasutada aegunud impulssnumbrivalikust palju kiiremat toonvalikut. Eriti hea on aga ISDN-numbri omanikel: selline ühendumine-lahtiühendumine vastavalt vajadusele on ISDN-sides võimalik automaatselt ja kiiresti.

- Kui teil pole õnne olla ISDN-teenuse kasutaja, valige endale mõõduka hinnaga modem kiirusega 28 800 bps. Aeglasemate modemite kasutamine on seda kulukam, mida rohkem te Internetis aega veedate. Kiiremate modemite ostuga pole aga mõtet veel kiirustada -- on vähe operaatoreid, kelle väliskanalid on nii kvaliteetsed, et sellest tõelist kasu oleks. Võib kindlalt väita, et rohkem kui modemi omadustest, sõltub side Interneti-teenuse pakkuja sidekanalitest ja partnerist rahvusvahelise side osas.

Lisaks tuleb olla ettevaatlik modemi tüübi valikul: maailmas on kasutusel kaks konkureerivat ja omavahel kokkusobimatut tehnoloogiat suurte andmeedastuskiiruste saavutamiseks analoogmodemite kaudu.

Operaatori vahetuse korral võib juhtuda, et kallima modemi võimalused jäävad kasutamata.

- Kõige suurem kulutus Interneti kasutamisel on teie enda aeg. On suur vahe, kas saada vajalik info kätte kiirusel 3,0 või 0,3 kB/s. Tüüpiline kulu Interneti sissehelistamisteenuse eest on vaid 10--15 kr kasutustunni eest. Sama aja jooksul kättesaadav infohulk on eri operaatorite kaudu erinev. Oletades, et kogu ühenduse aeg oleks võimalik kulutada info laadimisele, võivad otseste kulutuste erinevused sama informatsioonihulga kättesaamiseks olla kuni viiekordsed. Arvesse tuleks võtta ka tööasjus Interneti kasutaja tunnitasu, mis otseseid kulusid tunduvalt ületab ja megabaidi hinna pikkade ooteaegade või ebaõnnestunud faililaadimiste tõttu mitmekümne kroonini võib viia.

- kasutaga cache/proxy- määratlusi

- katkestage ühendus, mida te parajasti ei vaja

- valige hoolikalt modemit

Hetkel kuum