6. mai 1997 kell 22:00

Tartu müüb osaluse Raadi lennujaamas

Tartu abilinnapea Anto Ili sõnul saadab Tartu linnavalitsus sellekohase otsuseprojekti linnavolikogusse, kes peab langetama lõpliku otsuse aktsiate müügi kohta. «Linn ei pea tegelema ettevõtlusega, küll aga peab linn looma ettevõtluseks soodsa keskkonna,» kommenteeris Ili. «Pealegi on teised osanikud, Tartu vald ja Luunja vald, oma osalusest juba loobunud.»

«Tõenäoliselt hakkab volikogu asja arutama mai lõpus,» ütles Ili. «Tahame Tartu ja Luunja vallaga enne seda täpsemalt kokku leppida võõrandamise viisides.»

Raadi lennujaama direktori Andrus Kilgi sõnul nägi ettevõtte nõukogu otstarbekana müüa Tartu Raadi lennujaam tervikvarana.

«Nõukogu ei näinud riigi- ega linnaeelarvest mingit raha tulemas,» lausus ta. «Ettevõte suudab end ära majandada, kuid tal ei jätku investeeringuid suuremate projektide elluviimiseks,» lisas Kilgi.

Tartu Raadi lennujaama nõukogu esimees Rein Lepik ütles, et erastamisagentuuri peadirektor Väino Sarnet on teadlik ettevõtte soovist korraldada lennuvälja müügiks rahvusvaheline erastamisvoor. «See näitaks, kas mahajäetud lennuväli on piisavalt atraktiivne suurematele välisfirmadele,» sõnas ta.

Erastamisagentuuri nõukogu peab otsustama, kas 610 hektari suurune Raadi lennuväli lülitatakse rahvusvahelisse erastamisvooru.

Andrus Kilgi sõnul korraldab Tartu linna ja Euroopa Liidu koostööprojekt DEMCOM praegu Eestis küsitlust, mille käigus valib sadakond spetsialisti lennuvälja arenguideede seast välja kõige meelepärasema. «Oleme alternatiivid välja pakkunud ilma mingi eelistuseta,» ütles Kilgi. «Tegelikult on seni vaid lennuväljast juttu tehtud.»

Peale lennuväljana kasutamise oleks Raadi lennuväljal alternatiivideks ka suurtööstuse väljaarendamine, maailma suurima kaardi kujundamine, suure kaubahoovi ehitamine, turismi- ja spordirajatiste arendamine, väikehoonestus, interneeritute laagri ja vangla ehitamine, vabaplaneering või spordiplatsi loomine puriuisutajatele.

DEMCOM korraldab juuni keskel Tartus rahvusvahelise seminari. Seminar peaks välja sõeluma ühe või paar Raadi lennuvälja edasiarendamise ideed, ütles Kilgi.

Edasisteks uuringuteks eraldavad raha peamiselt Euroopa Liidu Phare projekt ja väliseksperdid.

Hetkel kuum