8. mai 1997 kell 22:00

Termoili ja tolliameti vaidlus uuele ringile

Eelmise aasta juunis trahvis tolliamet ASi Termoil seitsme miljoni krooniga selle eest, et firma asus väljastama ASi Parevek kütust, mis oli veel tollijärelevalve all. Harju maakohus jättis novembris langetatud otsusega Termoili karistusmäära jõusse, Tallinna ringkonnakohus vähendas kaks kuud hiljem trahvisummat kahele miljonile kroonile.

Riigikohtu 25. aprilli otsuses märgitakse, et haldusõigusrikkumiste seadustiku kohaselt peab kohus selgitama, kas rikkumises süüdistatav isik on selle toimepanemises süüdi.

Riigikohus leidis, et ei halduskohus ega ringkonnakohtu halduskolleegium pole Termoili ja tolliameti vaidluses sellist hinnangut andnud. Seetõttu saatis riigikohus haldusasja uuesti läbivaatamiseks teisele ringkonnakohtu koosseisule.

Riigikohtu otsuses on kirjas ka, et tolliseaduse järgi on kauba valdaja isik, kellel on omanikuna või muul alusel õigus kaupa kasutada ja teha selle suhtes korraldusi. Sama seaduse kohaselt võib tollisoodustusega territooriumile lubatud kaupa kasutada ainult neil eesmärkidel, milleks on tollisoodustus kehtestatud. Kauba kasutamine muul otstarbel on lubatud pärast uuest kasutamiseesmärgist tulenevate tolliformaalsuste täitmist ja impordimaksude tasumist. Tolliterritooriumile toimetatud kauba mittesihipärane kasutamine on tollieeskirja rikkumine.

Ülaltoodust tuleneb, et mõiste kauba kasutamine tähendus on tolliseaduses laiem kui üksnes kauba kasulike omaduste tarbimine enda tarbeks. Kauba kasutamine hõlmab seega ka kauba käsutamist, leidis riigikohtu halduskolleegium.

Ka ülejäänud eelmisel suvel tolliameti kahtluse alla langenud kütusefirmade vaidlused tolliametiga on läinud kohtus teisele ringile.

Hetkel kuum