11. mai 1997 kell 22:00

Eevatütred pürivad tippu

Eesti äriilmas tegutseb vähe naissoost tippjuhte ja ettevõtjaid. Naised on meestele alla jäänud, sest ettevõtlus on arenenud väga tormiliselt ja et konkurentsis püsida peab pidevalt genereerima uusi ideid. Mehed on naistega võrreldes agressiivsemad, otsusekindlamad ja uutele ideedele vastuvõtlikumad. Nad oskavad paremini ja kiiremini lahendada ebastandardseid olukordi, mis ettevõtte juhtimisel ette tulevad.

Naised on meie ettevõtluskeskkonna jaoks liiga korralikud ja eetilised. Sellepärast ongi Eestis vähe naissoost suurettevõtete juhte või omanikke. Naised saavad küll edukalt hakkama valmis organisatsiooni juhtimisega, kuid ettevõtte ülesehitamine ja laiendamine tuleb paremini välja vastassool. Kui vaadata arenenud riike, siis on ka seal vähe suurfirmasid, mille tippjuhiks on naised. Naised kuuluvad küll juhatustesse, kuid viimane aste karjääriredelil on jäänud enamasti meeste päralt.

Eestis on naised ärist kõrvale jäänud veel sellepärast, et mehed olid juba nõukogude ajal parematel ametikohtadel. Kui läks lahti riigi vara erastamine ja ärastamine, siis osalesid selles peamiselt mehed, kes olid agressiivsemad ja pumbale lähemal. Tänu sellele suutsid nad kiiresti uue rongi peale ümber istuda. Naised jäid aga sellest rongist maha.

Sellel ajal kui mujal maailmas kippusid naised üha rohkem karjääri tegema, püstitati Eestis loosung, et naine peab töölt ära tulema ja jääma koduseks. Nüüd on õrnem sugupool ise hakanud sellest loosungist loobuma ja naised muutuvad üha aktiivsemaks. Eevatütarde aktiivsust peegeldab kas või naisautojuhtide osakaalu kasv meie liikluspildis. Samas aga näitavad arvamusuuringud, et naiste olukord ei parane. Neil on meestega võrreldes raskem head töökohta saada, sest Eestis mõjutavad karjääri väga oluliselt töötaja vanus ja sugu.

Meie ühiskond arvab, et mees peab saama suuremat palka ja toitma pere. Sellepärast trügivadki mehed paremini tasustatud ametikohtadele. Meeste puudus on see, et nad hoiavad meeleheitlikult oma staatusest kinni ja ei ole vajaduse korral nõus astuma madalamale astmele. See on põhjus, miks meeste hulgas on rohkem neid, kes on jäänud elu hammasrataste vahele ja kaotanud pinna jalge alt.

Kahekümne kahes, eri maailmaosas asuvas riigis läbi viidud arvamusuuring näitas, et 21 riigis on naiste olukord muutunud paremaks. Vastupidisel arvamusel oldi ainult Eestis. Uuringufirma Saar Poll uuringud on näidanud, et olenemata soost ei soovi enamik küsitletutest näha oma ülemusena naist. Aga samas usuvad küsitletud, et kui firmat hakkab juhtima naine, siis sellega kaasnevad firmas positiivsed muutused.

Tõenäoliselt järgmisel sajan-dil olukord muutub. Siis saab äris oluliseks korrektsus, täpsus ja eetilisus -- need on omadused, mis jätavad mehed naiste seljataha.

Naised hakkavad ettevõtluses üha rohkem ilma tegema siis, kui ärimaailmas muutub oluliseks haridus. Tulevasi ettevõtjaid koolitavates ülikoolides moodustavad naised üliõpilaste hulgas enamuse. Arvatavasti hakkab varsti ka Eestis kehtima reegel, et haritute sissetulekud on suuremad ja nad on ühiskonnas kõrgemal positsioonil.

Haridus on varsti naiste käes üheks peamiseks trumbiks, kui nad koos meestega mööda karjääriredelit üles ronivad. Võib kindel olla, et mida aasta edasi, seda rohkem jõuab naisi karjääriredeli tippu.

Hetkel kuum