11. mai 1997 kell 22:00

Regionaalne areng uue sihtasutuse töömaaks

Sihtasutuse loomine on Eesti regionaalpoliitikas viimaste aastate tähtsaim sündmus, kinnitas Pedak. «Sihtasutus hakkab tegelema ettevõtluse tugisüsteemidega ja koordineerima regionaalse arengu programmideks eraldatud raha,» selgitas ta.

Sihtasutuse ülesannete hulka kuulub ka ettevõtluse tugisüsteemi kuuluvate ettevõtete konsultantide koolitamine ja uuringute korraldamine.

Regionaalse arengu programmideks on valitsus tänavu eraldanud 60 miljonit krooni, millest 28 miljonit krooni läheb kuue regionaalse arengu programmi toetuseks.

Sihtasutuse ülesanne on ühtlustada praegu Eestis tegutsevate kolme tüüpi ettevõtluskeskuste -- ärinõuandlate, ettevõtluskeskuste ja uusettevõtluskeskuste -- tegevust.

«Näiteks algajale või alustanud ettevõtjale pakutav miinimumteenus peaks olema enam-vähem ühesugune üle Eesti,» rääkis sihtasutuse juhatuse liige Ülari Alamets. «Tänapäeva regionaalpoliitika ei tohi olla ainult raha jaotamine, see peab olema natuke nutikam ja mitte dubleerima erasektori tegevust,» lisas ta.

Tartu ärinõuandla tegevdirektori Jaanus Friedenthali sõnul peaks uus sihtasutus välja töötama põhimõtted, kuidas ettevõtlust toetada, ja hankima nõustamiseks lisaraha.

«Välisdoonorid ei anna reeglina raha projektidele, kuhu riik pole eelnevalt raha eraldanud,» rääkis Friedenthal. «Sihtasutuse ülesanne oleks teha valitsusele ettepanekuid, millele ja mis põhimõtete järgi ettevõtlust regioonides toetada.»

Ülari Alametsa sõnul hakkab Eesti regionaalarengu sihtasutus eraõigusliku juriidilise isikuna toimima pärast äriregistrisse kandmist. «Sihtasutuse väliskoostöö tegemise ja välisraha hankimise strateegiline partner on siseministeerium,» lisas Alamets.

Hetkel kuum