12. mai 1997 kell 22:00

Turvafirmad avalikustasid majandustulemused

ETELi juhatuse esimeheks valitud ESS Grupi asepresident Hando Sulev avaldas arvamust, et liidu liikmete käes on kuni 90 protsenti kogu turvateenuste turust ning et liitu mittekuuluvate turvafirmade hulgas arvestatavaid tegijaid ei ole.

ETELi tegevdirektor Veiko Jürisson sõnas, et moodustatud liit on oma olemuselt tööandjate ühendus, kellel on volitused esindada turvaettevõtteid ka palgaläbirääkimistel töövõtjatega.

Jürisson ütles, et ETELi põhikiri on vastavuses äriseadustikuga ning et ETEL tahetakse registreerida kui mittetulundusühingut. Mai lõpul on kavas kõik ETELi liikmed kokku kutsuda, et kirjutada ühiselt alla heade turvamistavade kokkuleppele.

Hando Sulevi kinnitust mööda seisab ETELi juhatusel ees töö uue turvateenistuse seaduse eelnõuga, mille on koostanud siseministeerium. Esialgsete kavade kohaselt jõuab eelnõu valitsusse aasta lõpul ning seejärel kohe ka riigikogusse.

Eelnõu kohaselt peaks kogu elektrooniliste valveseadmete müük ja paigaldus minema litsentseeritavate tegevusalade alla, mis peaks andma garantii, et valveseadmeid valmistav ja paigaldav ettevõte tunneks oma töö eest vastutust ka pärast seadmete üleandmist.

Peale selle nähakse eelnõus ette turvaettevõtete kohustuslik vastutuskindlustus. Kui turvafirma tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekitatakse kliendile kahju, siis kuulub see seaduseelnõu järgi hüvitamisele. Mitu suuremat turvaettevõtet on oma turvateenuste suhtes juba praegu sõlminud vastutuskindlustuse.

Turvateenistuse seaduse eelnõus on samuti fikseeritud, et politsei, kaitsejõud ja teised jõustruktuurid võivad valvata üksnes oma objekte. Mis tähendab seda, et tasuliste turvateenuste osutamine nende poolt pole seaduse vastuvõtmise korral enam lubatud.

Hetkel kuum