15. mai 1997 kell 22:00

Holland möödub Hongkongist

Nii prognoosib Economist Intelligence Unit oma vastvalminud uurimuses, et aastaks 2001 on Holland möödunud Hongkongist ning saanud viimase asemel soodsaima ärikliimaga piirkonnaks, jättes teisele kohale Suurbritannia.

EIU uurimus International Business Environment Rankings vaatleb 58 riiki ning käsitleb peamisi kriteeriume, mille alusel firmad välistegevuseks riike valivad. Järjestuse aluseks on statistilised andmed, ettevõtlusuuringud ning hinnangud poliitilistele ja majanduslikele tingimustele.

EIU möönab, et kõrged maksud ning jäik tööturupoliitika pärsib Euroopas ettevõtluse arengut, kuid sellest hoolimata on aastal 2001 kümnest ettevõtluse jaoks soodsaimast piirkonnast seitse Lääne-Euroopas. Euroopa puudused korvab suur turg, kaasaegne infrastruktuur ning poliitiline stabiilsus.

Välisinvestorite huvi Euroopa vastu kinnitavad ka mahukad otseinvesteeringud, mille osas lähiaastatel muutusi ei prognoosita.

EIU prognoosi kohaselt kukub Hongkong pingereas 14. kohale, kajastades riski, et Hiina ei pea kinni oma lubadusest tagada piirkonna stabiilsus ja majandusedu pärast selle üleminekut Hiina võimu alla.

Ehkki mitmed turumajanduse printsiibid jäävad Hongkongis kehtima, kahjustab piirkonna ärikliimat seaduse jõu nõrgenemine, poliitilised intriigid, suurenev korruptsioon ning riigi sekkumine majandusellu.

2001. a esikümnesse pääseb Aasia riikidest vaid Singapur. Ehkki Aasia riikides jätkub kiire majanduskasv, varjutavad piirkonna tulevikku mitmed võimalikud poliitilised ning kultuurilised problemid, väidab uurimus.

Need probleemid pärsivad finants- ja tööturgude dereguleerimist ning kerkivad eriti teravalt esile Hiinas, Indoneesias, Tais ja Vietnamis. Eeloleval viiel aastal peaksid pingereas enim edenema Brasiilia, Itaalia ja Rootsi, suurimat tagasilööki prognoositakse Hongkongile, Kolumbiale ja Uus-Meremaale. FT

Hetkel kuum