27 mai 1997

Lühiuudised

Leedu väärtpaberikomisjon andis Hansa Investmentsile loa alustada Leedus investeeringute juhtimist ja konsultatsioonitegevust.

Komisjon andis loa juba reedel, kuid teatas sellest alles eile.

«Praegu saame Leedus anda ainult firmadele investeerimisalaseid konsultatsioone,» ütles Hansa Intvestmentsi juht Leedus Linas Sasnauskas. Samas ei välistanud ta võimalust, et Hansa Investments võib Leedus peatselt alustada maakleritegevust. Hansa Investmentsi asedirektor Viktor Mahhov ütles, sellekohase loa saamine võtab Leedus kaua aega, kuna «komisjon on oma töös väga põhjalik».

Leedus saadud esimese astme litsents annab Mahhovi sõnul õiguse teha avalikult firmade analüüsi, anda soovitusi ja määrata ettevõtte aktsiatele hinda. BNS

Hoiupank alandab 29. mail pikaajalise eluasemelaenu baasintresse, mille tulemusena kujuneb baasintressiks kuue kuu Saksa marga libor pluss seitse protsenti.

10aastase eluasemelaenu baasintressi puhul lisandus seni Saksa marga liborile 7,5 protsenti ning 10- kuni 15aastasele laenule kaheksa protsenti. Nende laenude intressid alanevad panga teatel vastavalt 0,5 ning ühe protsendi võrra.

«Intressimäärasid alandati seoses üldise intressitaseme vähenemisega Eesti turul, mistõttu ressurssi on võimalik odavamalt sisse osta,» ütles Hoiupanga tootearenduse osakonna vanemspetsialist Merle Arnek. BNS

Eesti Panga analüütiku Teet Rajasalu hinnangul võib Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvada tänavu viis kuni seitse protsenti.

«Selle aasta esimene kvartal on Eesti majandusele olnud väga edukas ning SKP on kasvanud kindlasti rohkem kui 7%. On selge, et kõik kvartalid aastas ei kujune nii edukaks ning seega jääb SKP kasvuprotsent aasta lõpuks ilmselt viie ja seitsme vahele,» ütles Rajasalu.

Inflatsioon kujuneb Rajasalu sõnul sellel aastal oodatust veidi suuremaks, kuna mitmeid inflatsiooni kiirendavaid otsuseid on selle aastani kunstlikult edasi lükatud.

Statistikaameti ja konjunktuuriinstituudi seniste andmete põhjal on alust arvata, et Eesti majanduse areng kiireneb, ütles Rajasalu. BNS

Tartu linnavalitsus otsustas eile kuulutada kesklinna kaubahalli erastamiskonkursi võitjaks kinnisvarafirma Arco Vara, kes pakkus kaubahalli eest 26 mln kr.

Möödunud nädalal loobus erastamisel parima pakkumuse teinud AS Atterost kaubahalli ostust. Atterost pakkus kaubahalli eest 40 mln kr. Erastamistingimuste järgi peab pakkuja ostusoovist loobumise korral maksma linnale 1% enda pakutud ostuhinnast. Seega peab Atterost tasuma 400 000 kr. BNS

Valitsus otsustas eilsel istungil muuta kehtivat raudteeseadust, et viia see vastavusse äriseadustikuga ning saatis raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu edasi riigikogule, ütles rahandusminister Mart Opmann.

Mart Opmann ütles, et vajalike muudatuste tegemine raudteeseadusse on vajalik eelkõige seoses juriidiliste vastuoludega, mis tekivad RE Eesti Raudtee kandmisel äriregistrisse.

Kui praeguses seaduses on RE Eesti Raudtee määratletud avalik-õigusliku juriidilise isikuna, siis pärast äriregistrisse kandmist on firma määratletud kui aktsiaselts, mille kohta laienevad äriühingule kehtestatud nõuded.

Opmann lausus, et seoses äriühingut iseloomustavate sätete täpsustamisega muutusid kõik raudteeseaduse punktid, kus oli RE Eesti Raudteed mainitud. ÄP

Eesti kaubandusbilanss Läti ja Leeduga oli ka aprillis Eesti tolliameti andmeil jätkuvalt positiivne.

Kaupade väljavedu Lätti moodustas aprillis 9,4 protsenti Eesti koguekspordist ehk 308,6 miljonit krooni. Väljavedu Leetu moodustas aprillis 5,6 protsenti Eesti koguekspordist ehk 183,4 mln krooni.

Eksport Lätti ületas aprillis impordi 127,2 mln krooni võrra. Leeduga ületas Eesti eksport impordi 68,1 miljoni krooni võrra.

Eesti eksport Lätti suurenes aprillis 49,4 mln krooni võrra. Import Lätist suurenes 51,3 mln kr võrra. BNS

Mai keskel Tallinna elanike seas läbi viidud küsitlus näitas, et nad ei poolda tubakareklaami tänavatel, transpordivahendites ja kinos.

Turu-uuringute firma Saar Poll läbi viidud küsitlusest selgus, et tallinlased ei soovi tubakareklaame näha eelkõige avalikes kohtades ja audiovisuaalses meedias.

Kõige rohekem vastaseid on tänavatel ja transpordivahenditel oleval tubakareklaamil -- 75,7% küsitletuist.

Kuigi küsitlus näitas, et vanemate inimeste suhtumine reklaami on tõrjuvam kui noortel, selgus samas, et ligi pooled küsitletud noortest olid tubakareklaami vastu tänaval. Tõrjuvalt suhtuti ka tubakareklaami televisioonis ja raadios, vastavalt oli selle vastu 63,7 ja 56,3 protsenti küsitletutest.

Kõige soosivamalt suhtuti tubakareklaami avaldamisse trükistes, eelkõige täiskasvanutele mõeldud trükiste kaante sisekülgedel.

Saar Poll küsitles kokku 300 inimest vanuses 15--74 eluaastat.

Riigikogu hääletas reklaamiseaduse eelnõu esimesel lugemisel sellesse sisse tubakareklaami täieliku keelustamise nõude ja saatis eelnõu teisele lugemisele. BNS

Täna toimub pangaliidu juhatuse koosolek, kus eelteadete kohaselt on kavas arutada ka Tallinna Panga ja Ühispanga vahel möödunud nädalal puhkenud tüli.

Pangaliit keeldus koosoleku päevakorda kommenteerimast.

Koosolek algab kell 14.00. BNS

Eesti suurima maiustustetootja Kalev aprilli puhaskasum oli 1,9 miljonit krooni ehk 0,626 miljoni krooni võrra suurem kui mullu samal ajal.

«Aprilli kasum oli tänavu plaanipärane,» ütles Kalevi finantsjuht Andrus Koha. «Oleme prognoosi graafikus.»

Nelja kuuga on Kalev täitnud 14,9 miljonit krooni tänavusest 20 miljoni krooni suurusest kasumiprognoosist. Mullu aprillis oli Kalevi puhaskasum 1,274 miljonit krooni.

Kalevi bilansimaht kasvas aprilli jooksul 12,5 miljoni krooni võrra ehk 7,2 protsenti, moodustades 30. aprillil 186,1 miljonit krooni. BNS

Valitsus kinnitas ja saatis teisipäeval riigikogule mulluse riigieelarve täitmise aruande.

Möödunud aasta riigieelarve täitus 100,4protsendiliselt.

Eelmise aasta riigieelarve tulud olid 13,416 mld ja kulud 13,311 mld krooni, seega ületas riigieelarve tulude pool kulusid 104,9 miljoniga, ütles rahandusminister Mart Opmann.

Mullu oli Opmanni sõnul aasta lõpuks eelarves ka märkimisväärne jääk -- 326 miljonit krooni. BNS

Eelmises Äripäevas avaldatud artiklisse «Margi loomine aitab püsida» (lk 32) on sattunud eksitav viga. Tere-piima reklaamikampaania lõi reklaamibüroo Division, mitte Artmiks. ÄP

Hetkel kuum