28. mai 1997 kell 22:00

Turvafirmad kehtestasid omavahelised mängureeglid

ETELi juhatuse esimehe Hando Sulevi sõnul reguleerib heade turvamistavade kokkulepe turvaettevõtete omavahelisi suhteid ja käitumisnorme ning on ühtaegu suunatud ka kliendile. Allakirjutatud kokkulepe peab idee kohaselt andma kliendile kindlustunde, et turvaettevõtte tegevuse, pakutavate teenuste ja kaupade kohta antav informatsioon on tõene.

Hando Sulev märkis, et ETEL osaleb praegu uue turvaseaduse loomisel ning heade turvatavade kokkuleppe on üks garante, et turvaettevõtted seda seadust ka täitma hakkavad.

Eile sõlmitud kokkuleppes on fikseeritud, et turvaettevõtte tegevuse põhiprintsiip on oma lepinguliste kohustuste täitmine täpselt selleks ette nähtud ajal, mahus ja kvaliteedis.

Kõikidel teostatud töödel ja tarnitud kaupadel peab olema tagatis, mille põhjal ebakvaliteetne töö või kaup läheb asendamisele vähima selleks vajamineva aja jooksul.

Heade turvamistavade kokkulepe välistab üksteise kauba või teenuste halvustamise, äri- ja teenistussaladuse kuritarvitamise, konkurendi töötaja ärakasutamise ning kaupade ja teenuste ebaseadusliku piiramise või soodustamise.

Liitu kuulub 16 turvaettevõtet, kelle kogukäive moodustab ligi 90 protsenti kogu turvateenuste turust.

Liikmesfirmade kogukäive 1996. aastal ulatus ligi poole miljardi kroonini, nende palgal on 2200 põhikohaga turvatöötajat.

ETELi tegevdirektor Veiko Jürisson ütles, et lepe jääb avatuks ka neile, kes ei ole veel liidu liikmeks astunud.

Hetkel kuum