1. juuni 1997 kell 22:00

Missuguseid pangateenuseid teie ettevõte kasutab?

Igapäevases tegevuses kasutame loomulikult raha ülekandeteenuseid, sellele lisaks ka Hansa rahaturufondi ning Euro- ja Mastercardi.

Rahaturufond võimaldab teenida lühiajaliselt tunduvalt rohkem kui raha lihtsalt arveldusarvel hoides. See hakkab ennast tasuma, kui summa on 100 000--200 000 ja rohkem. Rahaturufondi tootlus on suhteliselt kindel ja stabiilne: 15--20% aastas. Loomulikult pole see nii suur kui sama summaga aktsiaturgudel mängides, aga viimase puhul on risk suurem.

Rahaturufond on ka ettevõtjasõbralik: tehes raha kasutamise sooviavalduse hommikul enne kella kümmet, on see minu arveldusarvel õhtul kell neli.

Kui on suuremad rahaülejäägid, siis oleks veelgi parem kasutada üleööturgusid, aga sel juhul peaks summa olema vähemalt kuuekohaline. Meil sellist raha pole.

Oleme kasutanud ka telehansat, aga kuna telefoniliinid on kehvad, pole me seda võtnud põhiteenusena. Üldiselt on see mugav teenus.

Meil on jooksev arve ühes pangas ja kõik laenud tootmise arendamiseks on võetud samast pangast. Laenud on läinud uue tehnika soetamisele.

Üks teenus, mida samuti kasutame, on garantiikirjad: pank annab meie töödele garantii.

Pangalaenu protsent on siiki veel väga kõrge. Sellise protsendiga on tootmisse väga raske investeerida, sest ehituses on hinnad madalale aetud. Kui on suured investeeringud, siis kipuvad panga protsendid rentaablust ära sööma.

Ideaalne, nagu mujalgi maailmas, oleks 6--7 protsenti, aga see pole ilmselt reaalne. Selleks, et tootmisse investeerida, võiks laenu protsent olla kümme, üle selle küll mitte. See tuleb ju tagasi maksta ikkagi kasumist ja kümme protsenti kasumit on suur raha.

Minu arvates on pangandussüsteem meie kõige paremini arenenud majandusharu ja nad suudavad kõiki ettevõtjale vajalikke teenuseid pakkuda.

Kasutame arvelduskrediiti ja laenu. Meil on Tallinna Pangas väga soodsad laenutingimused. Oleme koos töötanud juba kolm aastat ja üks nende suuremaid kliente, tänu sellele saame laenu soodsa protsendiga.

Ma arvan, et suurtel ja väikestel klientidel on laenu saamisel erinevusi. Sõltub firma suurusest ja sellest, kas arveldatakse selle panga kaudu ning kui kasulik see on pangale ja kui kasulik ettevõttele. Protsendid on läbirääkimiste teema.

See ei tähenda, et me kuulume ainult Tallinna Pangale ja peame sealt laenu võtma. Meil on valikuvõimalus. Meil on täpne ülevaade selle kohta, millised tingimused on teistes pankades, valisime endale kõige soodsama variandi.

Pankade kitsaskohaks on asjaajamise korrektsus, aga see on üldisem tendents, ka teeninduses jm. Kui klient on käes, siis jäetakse ta lohakile. Uute klientide tagaajamisele kulutatakse rohkem energiat kui vana kliendi hoidmisele.

Hetkel kuum