8. juuni 1997 kell 22:00

Käibemaksu arvepidamisest

Rahandusminister kehtestas 21. aprilli 1997. a määrusega nr 29 käibemaksuseaduse (KMS) § 25 lg 2 alusel registreeritud maksukohustuslase igapäevase ja igakuise arvepidamise korra. See jõustus 16. mail.

Uue korra kohaselt peab maksukohustuslane kajastama käibemaksu arvestuses eraldi iga tehingu ja tegema seda vastavalt KMS § 15 sätestatud käibe toimumise ajale, kajastades eraldi:

- 18% määraga maksustatava käibe;

- ekspordikäibe;

- muu 0% määraga maksustatava käibe;

- maksuvaba käibe;

- kaupade ja teenuste soetamisel tasumisele kuuluva käibemaksu, mis arvestatakse antud perioodil maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust maha;

- tolliametile makstud käibemaksu ja ehitise soetusmaksumusse arvatavate kaupade ja teenuste soetamisel makstud käibemaksu.

Viimaseid võib kajastada eraldi. Need võib kanda kohe muust kaupade ja teenuste soetamisel tasumisele kuuluvast käibemaksust eraldi arvestusandmikesse -- (ala)kontodele, kui selliste tehingute hulk on kuu jooksul piisavalt suur. Need võib eraldada ka hiljem eraldi andmikku (käsitsi) «välja noppides»;

- otseselt maksustatava ja ka otseselt maksuvaba käibe tarbeks kaupade ja teenuste soetamisel makstava käibemaksu, kui kasutatakse otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodit.

Iga kanne peab sisaldama vähemalt kauba või teenuse väärtust ja viiteid arvele ning kaubadeklaratsioonile (loomulikult, kui need on olemas). Viidete sisu pole reglementeeritud. Viited on soovitav koostada selliselt, et arvestuse tegijal oleks neist ka kasu, näiteks vajadusel kasvõi viidatud algdokumendi leidmisel.

Korras ettenähtu on soovitav realiseerida senise raamatupidamise koosseisus. Pole kehtestatud, et iga loetletud, eraldi kajastamisele kuuluv maksuarvestuse element peab olema vormistatud ühe tervikliku andmikuna. Seetõttu oleks mõttekas fikseerida raamatupidamise sise-eeskirjas, kuidas määruses nõutud maksuelemente kajastada. Näiteks milliste kontode kreeditkäibest moodustab 18% määraga maksustatav käive (ainult need kontod, millele on kirjendatud vastava käibe summad). Proportsiooni kasutaja peab nüüd vormistama õiendi, mis kajastaks, kuidas on saadud arvepidamise kokkuvõtete summad, mis on kantud käibedeklaratsiooni.

Hetkel kuum