15. juuni 1997 kell 22:00

Haigushüvitistest

Juulist hakkab kehtima haigus-, hooldus- ja sünnitoetuste arvutamise uus kord. Selle kohaselt hakatakse toetusi arvutama 6 kuu keskmise töötasu järgi. Töötaja haigestumisele eelnenud 6 kalendrikuu sotsiaalmaksuga maksustatud summad liidetakse ja jagatakse perioodi kalendripäevade arvuga. Pikema perioodi eest makstud lisatasud ja preemiad võetakse arvesse proportsionaalselt aluseks võetava ajavahemikuga. Arvesse ei võeta päevi, mil töötaja on töölt vabastatud töövõimetuslehe alusel ja puudunud tervislikel põhjustel (ravikindlustusseaduse § 10 lg 2 alusel). Kui töötaja on töötanud tööandja juures vähem kui 6 kuud, arvutatakse ühe kalendripäeva keskmine tulu haigestumisele eelnenud ja selle tööandja juures töötatud kalendrikuude põhjal. Töötajale arvestatud sotsiaalmaksuga maksustatud summad liidetakse ja jagatakse 180ga. Kui töötaja töötas täistööajaga, suurendatakse tema ühe kalendripäeva keskmine tulu summani, mis saadakse valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära jagamisel 30ga.

Hetkel kuum