18. juuni 1997 kell 22:00

Mis juhtub, kui tollid tulevad?

Seadust ennast on meile vaja juba seaduseloome pärast, kui me Euroopa Liitu ja WTOsse pürime. Teine asi on see, et meil võib ju olla seadus, et meil on kõik nulltariifid. Mida vähem me rahalisi piiranguid teeme, seda parem üldiselt. Teisest küljest, mõnes asjas ehk peaksime tolle katsetama.

Ütleme, et meil on väga hea õuna-aasta ja oma õunu piisavalt. Samal ajal on turg ka importõunu täis. Miks mitte siis ajaliselt rakendada, kaheks või kolmeks nädalaks ütleme, importõuntele mingi tollimaks. See ei tähenda, et tarbijate valikuvabadust piiratakse. Importõunad on samamoodi turul, aga kohalikud õunad on soodsama hinnaga, neile antakse roheline tee. Kui maksimumpakkumise aeg läheb üle, võetakse piirang kohe maha. Üldine arvamus on, et importtoode muutub tollide kehtestamisel kallimaks. Aga ega me ei tea praegu, millise kasuga importtegevust teostatakse. Võib olla isegi nii, et importöörid on huvitatud turu säilitamisest ning mingi konkreetse toote hind ei tõusegi oluliselt, väheneb ainult selle importööri kasumiosa.

Kõige tähtsam on aga, et tollide kehtestamise protseduurireeglid peavad olema läbi töötatud ja regulatsiooni reeglid paika pandud, et ühel või teisel grupil ei oleks ainuõigust seda oma huvides ära kasutada.

Tollid näevad ette sisetu-ru kaitset. Järelikult peab olema poliitiline tahe seada siseturu mingis valdkonnas impordi suhtes kuidagi eelisolukorda kodumaine tootmine. See omakorda tähendab impordist tuleneva konkurentsi vähendamist ehk siit tulenevalt -- konkurentsi vähendamist üldse.

Turumajanduses reguleerib hindasid vaba konkurents vabal turul. Kui konkurentsi vähendatakse tollide sisseviimise teel, siis tekib eeliste saajatele parem mänguruum. Konkurentsisurve impordi poolt väheneb ja loogiline reaktsioon on hindade tõusu võimaluse ärakasutamine ehk teiste sõnadega: tollimaksude sisseviimisel konkurents väheneb ja sellega peab normaalse käitumise korral tarbija jaoks kaasnema hindade tõus. Muidu peab majanduses midagi viga olema.

Hinnatõus iseenesest -- kas ta on hea või halb -- see on juba järgmine küsimus.

Tarbija suhtes võib optimaalseks lugeda, et mida madalam hind, seda parem, aga samal ajal on kusagil kriitiline piir. Tarbija jaoks ei ole ka hea, kui seda kaupa ei toodeta, sest kui see hind ei võimalda tootjal normaalset majandustegevust arendada, siis seda kaupa ei toodeta või tootmine väheneb. Ning siis omakorda konkurents väheneb ja hind tõuseb teiste tootjate vaba käitumise tulemusena.

Hetkel kuum