29. juuni 1997 kell 22:00

Kohus peatas Victoria hotelli müügi

Erastamise peatamise põhjustas Victoria enampakkumisel osalenud hotelli rentiva ASi B.V. Hotellid avaldus, milles süüdistatakse Pärnu linnavalitsust konkursi protsessinormide rikkumises.

AS B.V. Hotellid on Victoriat rentinud kuus aastat, rendileping kehtib veel 93 aastat. B.V. Hotellid maksab neljakorruselise hotelli eest kuus linnale renti 4618 krooni.

Pärnu abilinnapea Väino Moori sõnutsi oligi Victoria müümise üks põhjusi linnale ebasoodne rendileping. Teine müügi põhjus on asjaolu, et hotell oli linnale riigivarana üle tulnud erastamiskohustusega, lisas Moor.

Omaniku muutusega pidi rendileping üle minema senisel kujul. Juhul kui uus omanik soovinuks seda muuta, pidanuks ta kompenseerima rentniku tehtud investeeringud. Moori sõnul ei ole linn Victoriasse raha paigutanud, rentnikud on aga kuue aasta jooksul investeerinud ligi 10 miljonit krooni.

Üle 80% ASi B.V. Hotellide aktsiaist kuulub Rootsi firmale WIAB, alla 1% Pärnu linnavalitsusele ning ülejäänud aktsiate omanikud on 11 eraisikut. Peale Victoria rendib B.V. Hotellid ka Pärnu linnavalitsusele kuuluvas hoones asuvat hotelli Bristol.

Hotell Bristol on avamisest saadik töötanud kahjumiga ja hotelli on uue direktori Enn Ranna sõnul ülal peetud Victoria kasumi arvel.

B.V. Hotellide kahjum on Äripäeva andmeil ligi 2 mln krooni, millele lisandub 3,5 mln kroonine laenukohustus Tallinna Panga ees.

ASi B.V. Hotellid ühe aktsionäri ja nõukogu liikme Meelis Pitki ütlusel oli B.V. Hotellide eesmärk osta Victoria kinnistu, et seda tagatisena kasutades saada odavamat laenu projekti refinantseerimiseks. «Mulle on arusaamatu, et linnavalitsus pole seni andnud õigust rendileping pantida,» lausus ta.

Victoria kinnistu enampakkumise võitis 3,3 mln kr pakkumuse teinud A-Ettevõtmise AS, mille omanik on ametlikel andmeil ärimees Arvi Kink. Firmaga on seostatud ka Meelis Laod.

Peale A-Ettevõtmise ASi esitasid pakkumuse AS Logoner ja AS B.V. Hotellid. A-Ettevõtmisele alla jäänud firmad pakkusid hotelli hinnaks 3,2 mln ja 3,05 mln kr.

Hetkel kuum