8. oktoober 1997 kell 22:00

Kohus hakkab tegelema seaduse tõlgendamisega

Tallinna maksuameti direktori Triinu Rohtla sõnul on see tema teada esimene kord pärast maksukorralduse seaduse jõustumist jaanuaris 1994, mil võlausaldajate üldkoosolek pole maksuintresse eesõigusnõuete hulka arvanud. Rohtla sõnul tuleb selguse huvides vaidlus lõpuni vaielda, riigikohtuni välja.

Tallinn Air Cargo pankrotihalduri Jaak Annuse sõnul on vaidluse aluseks asjaolu, et tihtipeale ületab maksuintress mitmekordselt maksusumma, mis kahjustab teiste võlausaldajate huve.

Ka Tallinn Air Cargo protsessis on see nii, ehkki summad on väikesed. Maksuameti nõue ettevõtte vastu on 17 000 krooni, millest põhivõlg 3000 krooni tunnustati eesõigusnõudena ning 14 000 võrdselt teiste võlasummadega V järgu nõudena.

Ühtekokku on Tallinn Air Cargo vastu tunnustatud võlanõudeid ligi 34 miljoni krooni ulatuses. Suurim võlausaldaja on Klimovi-fondina tuntud Eesti börside investeerimisfondi osanike volitusel tegutsev I.D.E.A. Väärtpaberite AS 31,9 mln krooniga.

Jaak Annus ja tema esindaja vandeadvokaat Arri Tooming tuginesid oma väidetes pankrotiseadusele, mille kohaselt ei ole eesõigusnõuete seas maksuvõla viivist eraldi välja toodud. Annus ja Tooming leiavad, et maksukorralduse seaduse ja pankrotiseaduse mõttes on mõistel «maksuvõlg» erinev tähendus.

Pankrotihaldur tõdes, et maksuintress tähendab maksuseaduste järgi vastutust nende rikkumise eest ehk teisisõnu on tegu sanktsiooniga. Ka raamatupidamistoimkonna juhendi järgi tuleb maksuintressi kirjendada kui maksuviivist. Mõiste «viivis» asendamine «intressiga» ei muuda selle olemust: arvutamise aluseks on ikka maksu tasumisega viivitamine, väitis pankrotihaldur.

Annus ja Tooming on seda meelt, et kui maksuvõlg koosneb tasumata maksust ja sellelt arvestatavast intressist, siis maksuameti loogika järgi peaks olema veel omakorda võimalik arvutada maksuvõla viivist. Sest pankrotiseaduses on selgelt ja üheselt öeldud, et maksuvõla viivis ei ole eesõigusnõue.

Tallinna linnakohus teeb oma otsuse maksuameti ja pankrotihalduri vaidluses teatavaks järgmine reede.

Hetkel kuum