2. november 1997 kell 22:00

Äriühingute esindamise õigusest

Vastavalt ühingulepingule võivad täisühn- gut kõigis õigustoimingutes esindada kõik või mõned osanikud.

Usladusühingut esindab kõigis õigustoimingutes täisosanik. Usaldusosanikul ei ole õigust ühingut esindada, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Usaldusosaniku esindusõigust sätestab äriseadustiku paragrahvi 98 lõige 3.

Nii osaühingut, aktsiaseltsi kui ka mittetulundusühingut esindab kõigis õigustoimingutes juhatus.

Esindusõigusest lähtuvalt võib ühingut esindada:

- iga juhatuse liige eraldi;

- kõik juhatuse liikmed ühiselt;

- osa liikmeid ühiselt, osa eraldi.

Viimase esindusõiguse variandi puhul on vajalik, et ühingu põhikirjas oleks ära toodud nende juhatuse liikmete nimed, kellel on õigus ühingut eraldi esindada.

Kolmandad isikud võivad äriühinguid esindada ainult siis, kui see on kantud äriregistrisse (prokuura).

Hetkel kuum