11. november 1997 kell 22:00

Rein Pinni tehingud kehtetuks kuulutatud

Vaidlused ASi Hoisti Kraana üle, kellele kuulub 51 protsenti Balti Baasi ja 65 protsenti ASi Bekker F&S aktsiatest, said alguse augustis, kui Vene naftakompanii Orenburgneft realiseeris pandilepingu alusel kõik Hoisti Kraana aktsiad. Pärast aktsiate müüki iseendale ja hiljem ASi Eriõli tütarfirmale Diopsiid moodustati Hoisti Kraana ja Balti Baasi uus nõukogu. Nii Hoisti Kraana kui Balti Baasi juhatajaks valiti Rein Pinn.

Vaidlusse Bekkeri sadamat haldavate firmade üle sekkusid ka AS N-Terminaal ja OÜ Wido, kes ostsid kaks kuud tagasi Balti Baasilt Bekkeri sadamas asuvad hooned ja kai. Kumbki nimetatud firmast ei saa aga Balti Baasi teise aktsionäri, Tallinna linnavalitsuse vastutegutsemise tõttu oma omandiõigust rakendada.

Tallinna abilinnapea Kalev Kallo saatis Rein Pinnile sellel esmaspäeval kirja, paludes tal kuni lõplike kohtulahendite saamiseni kindlustada varade säilimine.

Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat Maria Mägi väidab, et Kallo ignoreerib põhiseadust ja ta ei kontrollinud enne Balti Baasi 29. augustil toimunud erakorralise aktsionäride koosoleku otsuste tegemist oma volitusi, ka seda, kas linnavalitsus on aktsionärina Balti Baasi aktsiaraamatusse kantud.

Linnavalitsus sai Balti Baasi 49 protsendi aktsiate omanikuks 25. augustil, kui majandusminister Jaak Leimanni aktiga anti 24 500 Balti Baasi aktsiat üle Kalev Kallole. Nelja päeva pärast kutsuti kokku Balti Baasi aktsionäride erakorraline koosolek, mille kohta koostatud protokolli kohaselt esindas Tallinna linn 4733 aktsiat. Erakorralise koosoleku kokku kutsunud olid jätnud tähelepanuta, et juba mais olid aktsionärid Balti Baasi aktsiakapitali vähendanud ja aktsia nimiväärtust muutnud. Vandeadvokaat Maria Mägi leiab, et ainuüksi nende eksimuste pärast on erakorralise koosoleku otsused kehtetud.

Praegu on kohtumenetluses ka neli ASi Hoisti Kraana senise ainuomaniku Raigo Perdi hagiavaldust, mis puudutavad pandieseme realiseerimise kehtetuks tunnistamist, aktsiate ostu-müügitehingu kehtetuks tunnistamist, aktsionäride erakorralise koosoleku seadusevastaseks tunnistamist ja muudatusi Balti Baasi nõukogus. Peale selle on vaidlustatud nimetatud muudatuste alusel tehtud kanded äriregistris. Vaidlus pandieseme realiseerimise üle, millest said alguse kõik muud vaidlused, tuleb Tallinna linnakohtus arutusele 8. detsembril.

Rein Pinn süüdistab Raigo Perti võõra raha taskusse panemises. Hiljuti antud intervjuus väitis Pinn: «Hoisti Kraana praeguste kohustuste hulk on 17 mln krooni. Need on võlad, mis Pert sinna peale on võtnud, oma taskusse kandnud ja läbi löönud.»

Selle kuu alguses pöördusid N-Terminaal ja Wido politseiameti litsentsikomisjoni taotlusega peatada või tühistada turvafirma Akropol tegevuslitsents. N-Terminaal ja Wido on oma omandiõigust Bekkeri sadamas asuvatele hoonetele kinnitanud nii notariaalselt ostulepinguga kui hooneregistri tõenditega, kuid nimetatud hooned on endiselt Akropoli kaitse all.

Hetkel kuum